The Rasmus rok-topary «Ýewrowideniýe-2022-de» Finlýandiýa wekilçilik eder

  • 01.03.2022 23:00
  • 2354
The Rasmus rok-topary «Ýewrowideniýe-2022-de» Finlýandiýa wekilçilik eder

Meşhur rok-topary The Rasmus «Ýewrowideniýe – 2022» aýdym-saz bäsleşiginde Finlýandiýanyň wekili bolup çykyş eder. Bu barada festiwalyň saýtynda habar berilýär diýip, lenta.ru belleýär.

Sazandalar milli saýlama bäsleşiginde ýeňiş gazandylar we indi “Jezebel” aýdymy bilen bäsleşige giderler. Toparyň aýtmagyna görä, olaryň kompozisiýasy “öz ýoluny açýan güýçli, garaşsyz zenanlar üçin niýetlenýär”. 

The Rasmus Finlýandiýanyň iş meşhur toparlarynyň biri bolup, ol 30 ýyldan gowrak wagt bäri bar. Olaryň esasy hiti “In the Shadows” Spotify-de akym platformasynyň işläp başlamagyndan birnäçe ýyl öň çykarylandygyna garamazdan, 100 mln gezek diňlenildi. 2003-nji ýylda “In the Shadows” dünýäde iň köp satylýan hitleriň biri boldy. Şondan bäri The Rasmus birnäçe albom çykardy hem-de aýdym-saz pudagynda köp sanly baýraga eýe bolmak bilen, dünýäniň dürli künjeginde konsertleri geçirdi.

“Ýewrowideniýe – 2022” Turinde geçiriler. Italiýa 2021-nji ýylyň maý aýynda Rotterdamda Maneskin rok-topary “Zitti E Buoni” aýdymy bilen ýeňiş gazanandan soň, 2022-nji ýylda “Ýewrowideniýäni” kabul etmek hukugyna eýe boldy. 


08.12.2021 13:01
3306

2022-nji ýylda geçiriljek «Ýewrowideniýä» ilkinji gatnaşyjy belli boldy

2022-nji ýylda geçiriljek «Ýewrowideniýe» üçin gatnaşyjysyny we aýdymy resmi taýdan yglan eden ilkinji ýurt Bolgariýa boldy. Italiýanyň Turin şäherinde geçiriljek bäsleşige çilili wokalçy Ronni Romero bilen “Intelligent...

03.09.2021 07:32
2203

2022-nji ýylda “Ýewrowideniýäni” geçirmäge Italiýanyň bäş şäheri dalaş edýär

Italiýanyň bäş şäheri – Milan, Bolonýa, Pezaro, Rimini we Turin 2022-nji ýylda “Ýewrowideniýe” aýdym-saz bäsleşigini geçirmäge dalaş edýär. Bu barada Il Messaggero gazeti habar berdi diýip, www.silver.ru belleýär...

01.02.2023 11:56
18741

Maýkl Jekson baradaky terjimehal filminde onuň keşbini artistiň ýegeni ýerine ýetirer

Jaafar Jekson režissýor Antuan Fukuanyň “Maýkl” atly täze biografiki filminde öz daýysy Maýkl Jeksonyň keşbini ýerine ýetirer. Bu barada “Variety” neşirine salgylanyp, rbclife.ru habar berýär. Jaafar pop-sazynyň...

01.02.2023 11:52
4903

Sabato de Sarno Gucci-niň täze döredijilik müdiri boldy

Italiýaly dizaýner Sabato de Sarno Gucci-niň täze döredijilik müdiri wezipesini eýeledi. Bu barada brendiň eýesi bolan Kering moda konglomeratynyň wekilleri resmi metbugat relizinde habar berdiler. Bu wezipede...