2022-nji ýylda geçiriljek «Ýewrowideniýä» ilkinji gatnaşyjy belli boldy

  • 08.12.2021 13:01
  • 3310
2022-nji ýylda geçiriljek «Ýewrowideniýä» ilkinji gatnaşyjy belli boldy

2022-nji ýylda geçiriljek «Ýewrowideniýe» üçin gatnaşyjysyny we aýdymy resmi taýdan yglan eden ilkinji ýurt Bolgariýa boldy. Italiýanyň Turin şäherinde geçiriljek bäsleşige çilili wokalçy Ronni Romero bilen “Intelligent Music Project” rok-topary gatnaşar diýip, guramaçylar habar berdiler. Muny Day.Az ýetirýär.

Toparyň gatnaşjakdygy barada ýörite metbugat konferensiýasynda yglan edildi. Olaryň bäsleşik üçin kompozisiýasy “Intention” diýlip atlandyrylýar.
Şeýle-de, toparda Riçi Blekmoryň meşhur Rainbow toparynyň wokalçysy, “rok-hudaýy” Romeronyň peýda bolmagynyň iň uly garaşylmadyk sowgat bolandygy bellenilýär. 


22.05.2022 07:52
10747

Gucci Italiýanyň iň gymmat moda brendi boldy

Britaniýanyň bazary öwreniji kompaniýasy Kantar Italiýanyň moda pudagynda iň gymmat brendleriň ýyllyk sanawyny düzüp, Gucci brendini sanawyň başynda goýdy. Bu barada “WWD” gazeti habar berýär diýip, gazeta.ru belleýär...

01.03.2022 23:00
2360

The Rasmus rok-topary «Ýewrowideniýe-2022-de» Finlýandiýa wekilçilik eder

Meşhur rok-topary The Rasmus «Ýewrowideniýe – 2022» aýdym-saz bäsleşiginde Finlýandiýanyň wekili bolup çykyş eder. Bu barada festiwalyň saýtynda habar berilýär diýip, lenta.ru belleýär. Sazandalar milli saýlama...

18.11.2021 16:28
2013

Serb kompaniýasy «Armani» moda öýüniň täze egin-eşik öndürijisi boldy

Serbiýanyň günortasyndaky Raşka şäherinden “Luss tekstil” kompaniýasy Italiýanyň “Armani” moda öýi bilen şertnama baglaşdy. Bu barada PKS dokma assosiasiýasynyň geňeşçisi Nemanýa Ýowanowiç Serbiýanyň PTC merkezi...

03.09.2021 07:58
2436

Italiýada 78-nji Wenesiýa film festiwaly açyldy

1-nji sentýabrda Italiýada 78-nji Wenesiýa film festiwaly öz işine başlady. Festiwal Pedro Almodowaryň “Parallel eneler” filmi bilen açyldy. Bu barada RIA Nowosti habar berdi. Filmde baş keşpleriň birini belli...