10066

Nokia dünýäde ilkinji 3D jaňyny amala aşyrdy

Nokia 3D ses arkaly "has täsirli" effekti döredýän "çuňňur ses we wideo" tehnologiýasyny ulanyp, dünýäde ilkinji telefon jaňyny amala aşyrdy. Täze tehnologiýanyň mümkinçiligini kompaniýanyň başlygy Pekka Lundmark...

7770

Finlýandiýa täze prezident saýlady

Finlýandiýanyň öňki premýer-ministri, Milli koalisiýa partiýasyndan hödürlenen  dalaşgär Aleksandr Stubb Finlýandiýada geçirilen prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda ýeňiş gazandy diýip, ýurduň Adalat ministrliginiň...

6933

Finlýandiýada dänesiz kofe döredildi

Espo şäherinde ýerleşýän Finlýandiýanyň Döwlet ylmy-gözleg merkeziniň (VTT) alymlary kofe agajynyň öýjüklerinden kofe aldylar. Bu barada Yle portaly habar berdi. Gözlegiň ýolbaşçysy Haýko Rişeriň sözlerine görä...

12563

Finlýandiýa altynjy gezek dünýäniň iň bagtly ýurdy boldy

Finlýandiýa BMG tarapyndan dünýäniň iň bagtly ýurdy diýlip saýlandy. Bu döwlet yzygiderli altynjy gezek reýtingde birinji orny eýeleýär we beýleki ýurtlardan ep-esli öňde barýar. Netije guramanyň ýyllyk Bütindünýä...

3065

Netflix ilkinji hususy oýun studiýasyny Finlýandiýada açar

Netflix kompaniýasy ilkinji hususy oýun studiýasyny işe girizmegiň üstünde işleýär. Öň, striming diňe işläp düzüjileriň üstünlikli taslamalaryny satyn alýardy. Bu barada kompaniýanyň wekilleri resmi saýtda habar...

5195

Finlýandiýa gazyň sarp edilişini iki esse azaltdy

Finlýandiýa ýylyň birinji ýarymynda önümçilikde ýa-da jaýlary ýylatmakda bökdençlige ýol bermezden tebigy gazyň sarp edilişini iki esse azaltdy diýip, ýurduň iň uly gazeti bolan “Helsingin sanomat” habar berýär...

3285

Türkmenistanyň Prezidenti Finlýandiýanyň Liderini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Finlýandiýanyň Prezidenti Sauli Wýaýnýamýo Niýnistýo we ýurduň ähli halkyna Türkmenistan bilen Finlýandiýa...

9797

Finlýandiýa bassyr bäşinji gezek iň bagtly ýurt boldy

Finlýandiýa bassyr bäşinji gezek dünýäde iň bagtly ýurt diýlip yglan edildi. Şeýle baha BMG-niň tabşyrygy boýunça taýýarlanan 2022-nji ýylyň Bütindünýä bagt hasabatynda saklanýar diýip, TASS habar berýär.  Reýtingde...

12537

2022-nji ýylyň esasy reňki belli edildi

Finlýandiýanyň esasy boýag öndürijisi Tikkurila 2022-nji ýylda interýerde boljak esasy reňki kesgitledi. Kompaniýa indiki möwsümde jaýyň içerki bezegi üçin meşhur reňkiň sowuk gyzyl garyndysy bilen ýyly goňur boljakdygyny...

5840

Finlýandiýada ilkinji awtomatik odun enjamy peýda boldy

Finlýandiýanyň Oulu şäherinde odun satyn alyp bolýan ilkinji awtomatik söwda enjamy işläp başlady. Bu barada duşenbe güni MTV-3 teleýaýlymyna salgylanyp, TASS habar berdi. Ideýanyň awtory Walto Waaraniemi bu pikiriň...

  • «
  • »