2532

Netflix ilkinji hususy oýun studiýasyny Finlýandiýada açar

Netflix kompaniýasy ilkinji hususy oýun studiýasyny işe girizmegiň üstünde işleýär. Öň, striming diňe işläp düzüjileriň üstünlikli taslamalaryny satyn alýardy. Bu barada kompaniýanyň wekilleri resmi saýtda habar...

4708

Finlýandiýa gazyň sarp edilişini iki esse azaltdy

Finlýandiýa ýylyň birinji ýarymynda önümçilikde ýa-da jaýlary ýylatmakda bökdençlige ýol bermezden tebigy gazyň sarp edilişini iki esse azaltdy diýip, ýurduň iň uly gazeti bolan “Helsingin sanomat” habar berýär...

2811

Türkmenistanyň Prezidenti Finlýandiýanyň Liderini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Finlýandiýanyň Prezidenti Sauli Wýaýnýamýo Niýnistýo we ýurduň ähli halkyna Türkmenistan bilen Finlýandiýa...

9207

Finlýandiýa bassyr bäşinji gezek iň bagtly ýurt boldy

Finlýandiýa bassyr bäşinji gezek dünýäde iň bagtly ýurt diýlip yglan edildi. Şeýle baha BMG-niň tabşyrygy boýunça taýýarlanan 2022-nji ýylyň Bütindünýä bagt hasabatynda saklanýar diýip, TASS habar berýär.  Reýtingde...

12194

2022-nji ýylyň esasy reňki belli edildi

Finlýandiýanyň esasy boýag öndürijisi Tikkurila 2022-nji ýylda interýerde boljak esasy reňki kesgitledi. Kompaniýa indiki möwsümde jaýyň içerki bezegi üçin meşhur reňkiň sowuk gyzyl garyndysy bilen ýyly goňur boljakdygyny...

5452

Finlýandiýada ilkinji awtomatik odun enjamy peýda boldy

Finlýandiýanyň Oulu şäherinde odun satyn alyp bolýan ilkinji awtomatik söwda enjamy işläp başlady. Bu barada duşenbe güni MTV-3 teleýaýlymyna salgylanyp, TASS habar berdi. Ideýanyň awtory Walto Waaraniemi bu pikiriň...

  • «
  • »