Nokia arassa nol zyňyndylara ýetmek maksadyny 10 ýyl çaltlaşdyrar

  • 27.02.2024 19:37
  • 7201
Nokia arassa nol zyňyndylara ýetmek maksadyny 10 ýyl çaltlaşdyrar

Finlýandiýanyň telekommunikasion enjamlary öndürijisi Nokia Corp. 2040-njy ýyla çenli bug gazlarynyň zyňyndylarynyň arassa nol görkezijisini (net zero) gazanmagy meýilleşdirýär. Bu barada MarketWatch-a salgylanyp, Interfax.ru habar berýär.

Öň, kompaniýa bu maksada 2050-nji ýyla çenli ýetmekçidi.
Şol bir wagtyň özünde, Nokia öz işini karbonsyzlaşdyrmagy çaltlaşdyrar. Mundan öň, ol 2030-njy ýyla çenli göni (Scope 1) we gytaklaýyn (Scope 2 we 3) zyňyndylary 2019-njy ýylyň derejesi bilen deňeşdirilende iki esse azaltmakçydygyny aýtdy.
Kompaniýa zyňyndylary azaltmak boýunça tagallalaryň çäklerinde önümleri işläp taýýarlamak, innowasion iş, pes uglerodly elektrik, energiýa we material taýdan netijelilik, şeýle-de atmosferadan kömürturşy gazy aýyrmak ýaly ugurlara ünsi jemlär.


06.06.2024 13:27
2794

Türkmenistanyň ekologiýa abadançylygyna bagyşlanan ylmy-amaly maslahat geçirildi

5-nji iýunda Oba hojalyk toplumynyň edara binasynyň mejlisler zalynda Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününe bagyşlanyp, “Türkmenistan — ekologiýa abadançylygynyň mekany” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi....

05.06.2024 11:35
7906

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ulgamynda gazananlary barada aýtdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ulgamynyň işgärlerine Gutlag iberdi. Döwlet Baştutany "halkymyzyň arassa daşky gurşawda ýaşamagy...

05.06.2024 11:17
7062

Türkmenistan Howanyň üýtgemegi boýunça Bonn maslahatynda başlangyçlaryny beýan etdi

3-nji iýundan Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ministriniň orunbasary N.Jumaşowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Howanyň üýtgemegi boýunça Bonn maslahatyna gatnaşýar. Bu barada Türkmenistanyň DIM-inde...

05.06.2024 11:12
5318

Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň 4-nji neşiri çap edildi

Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň 4-nji neşiri çapdan çykdy. Şu mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gyzyl kitabyň okyjylaryna, awtorlaryna we neşir edijilerine Gutlag iberdi. Döwlet Baştutany...