5260

Ýewro-2024 ýaryşynda ekologiýa aladasyna uly üns berler

UEFA-nyň resmi saýtynda Germaniýada geçiriljek 2024-nji ýylyň Ýewropa çempionaty wagtynda ekologiýa barada alada etmek üçin girizilen täzelikler görkezilýär. Bu barada championat.com belleýär. Daşky gurşawyň arassalygynyň...

13255

Özbegistanda 254 milliondan gowrak agaç sanlylaşdyryldy

Özbegistanda bäş ýaşdan uly 254 milliondan gowrak agaç sanlylaşdyryldy. Bu barada Özbegistanyň Ekologiýa, daşky gurşawy goramak we howanyň üýtgemegi ministrliginiň metbugat gullugyna salgylanýan Gazeta.Uz habar...

26792

Hytaýly alymlar Bokurdak şäherçesine baryp gördüler

Hytaýdan alymlar Türkmenistana geldiler. Dekabr aýynyň ahyrynda ýurduň ylmy jemgyýetçiliginiň wekilleri üçin Garagumyň tebigy ýerlerine gezelenç guraldy diýip, “Neýtralnyý Türkmenistan” gazeti habar berýär. Ýurdumyza...

18256

iPhone üçin täze daşlykdan gül ösdürip ýetişdirmek bolar

iGreen kompaniýasy diňe bir smartfonyň goragy üçin däl, eýsem planetany ýaşyllaşdyrmak üçin ulanyp boljak iPhone daşlyklaryny hödürledi. Aksessuar içine dürli ösümlikleriň tohumy salnan doly kompostirlenen materialdan...

20671

Serdar Berdimuhamedow ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy

4-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň ähli sebitlerini gurşap alan ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy. Şeýle hem döwlet Baştutany ahalteke bedewlerini ösdürip ýetişdirmek boýunça alnyp...