“Ýewrowideniýe – 2024-iň” finalyna gatnaşyjylaryň ählisi belli boldy

  • 10.05.2024 12:01
  • 3618
“Ýewrowideniýe – 2024-iň” finalyna gatnaşyjylaryň ählisi belli boldy

Penşenbe güni, 9-njy maýda Şwesiýanyň Malmýo şäherinde “Ýewrowideniýe – 2024” aýdym-saz bäsleşiginiň ikinji ýarym finaly geçirildi. Şenbe güni, 11-nji maýda boljak grand-finala geçmek hukugy ugrunda 16 gatnaşyjy ýurduň wekilleri bäsleşdi we şolardan diňe 10-usy bu mümkinçiligi aldy.

Şeýlelikde, tomaşaçylaryň öz söýgüli aýdymçylaryna ses bermegi esasynda Latwiýa, Awstriýa, Niderlandlar, Norwegiýa, Ysraýyl, Gresiýa, Estoniýa, Şweýsariýa, Gruziýa, Ermenistan bäsleşigiň finalyna çykdy. Malta, Albaniýa, Belgiýa, San-Marino, Daniýa we Çehiýa bolsa bäsleşigi terk etmeli boldy.
Ýeri gelende bellesek, ýarym finallaryň netijeleri diňe tomaşaçylaryň ses bermegi esasynda kesgitlenýär, ýagny emin agzalarynyň bahalary hasaba alynmaýar. Şeýle tejribe geçen ýyl girizildi.
Bäsleşigiň finaly 11-nji maýda geçirilip, 26 ýurduň wekilleri ýeňiş ugrunda bäsleşerler. 


düýn 17:57
3620

Britaniýa tarapyndan geçirilen “Ýewrowideniýe – 2023” BAFTA baýragyna eýe boldy

Ukrainanyň adyndan Britaniýa tarapyndan geçirilen “Ýewrowideniýe – 2023” Beýik Britaniýanyň Birleşen Korollygynyň baş telewizion baýragy BAFTA Television Awards-dan “Göni ýaýlymda iň gowy şou” nominasiýasynda baýraga...

12.05.2024 16:15
8509

Şweýsariýa "Ýewrowideniýe-2024" bäsleşiginiň ýeňijisi boldy

Şwesiýanyň Malmýo şäherinde "Ýewrowideniýe-2024" aýdym-saz bäsleşiginiň finaly geçirildi. Şweýsariýaly ýerine ýetiriji Nemo "The Code" aýdymy bilen ýeňiji boldy. Ikinji orny Horwatiýadan aýdymçy Baby Lasagna, üçünji...

08.05.2024 14:49
7550

“Ýewrowideniýe – 2024-üň” ilkinji 10 finalçysy belli boldy: birinji ýarym finalyň netijeleri

7-nji maýda “Ýewrowideniýe – 2024” aýdym-saz bäsleşiginiň birinji ýarym finaly geçirilip, finala gatnaşmak hukugy üçin 15 ýurt bäsleşdi. Emin agzalarynyň we tomaşaçylaryň ses berişliginiň netijeleri boýunça olardan...

06.05.2024 13:57
2922

Şwesiýanyň Malmýo şäherinde “Ýewrowideniýe – 2024” bäsleşiginiň açylyş dabarasy geçirildi

5-nji maýda Şwesiýanyň Malmýo şäherinde 68-nji “Ýewrowideniýe” aýdym-saz bäsleşiginiň açylyş dabarasy boldy. Çäre bäsleşigiň You-Tube kanalynda göni ýaýlymda görkezildi. Bäsleşige gatnaşýan 37 ýurduň wekilleri...