2023-nji ýylda “Ýewrowideniýe” Liwerpulda ýa-da Glazgoda geçiriler

  • 30.09.2022 11:06
  • 2082
2023-nji ýylda “Ýewrowideniýe” Liwerpulda ýa-da Glazgoda geçiriler

“Ýewrowideniýe” halkara aýdym-saz bäsleşigi 2023-nji ýylda Liwerpulda ýa-da Glazgoda geçiriler. Bu barada “Bi-bi-si” habar berdi diýip, centralasia.media belleýär.

“Ýewrowideniýe-2023-i” geçirmek hukugyna dalaş edýänleriň gysga sanawyna Beýik Britaniýanyň ýedi şäheri girdi: Birmingem, Lids, Mançester, Nýukasl, Şeffild, Glazgo we Liwerpul. Öň, “Metro” neşiri guramaçylar tarapyndan esasy göz öňünde tutulýan şäherleriň Glazgo bilen Birmingemdigini ýazypdy, ýöne soňkusy liderleriň ikiligine girmedi.
Aýdym-saz bäsleşiginiň gutarnykly geçiriljek ýeri indiki hepdeleriň dowamynda belli bolar diýip, “Bi-bi-si-niň” wekili belleýär.
2022-nji ýylda Italiýanyň Turin şäherinde geçirilen “Ýewrowideniýede” Ukrainanyň Kalush Orchestra hip-hop topary “Stefaniýa” aýdymy bilen ýeňiji boldy. Bu ýeňiş hem ýurda geljek ýyl bäsleşigi geçirmäge hukuk berýär. Ukraina bäsleşigi kabul etmäge taýýardygyny habar berdi. Şeýle-de bolsa, iýun aýynda Ýewropanyň ýaýlym birleşigi (EBU) howpsuzlyk maksady bilen, bäsleşigi ikinji ýer alan Britaniýada geçirmek kararyna geldi. Ukraina soňky bäsleşikde ýeňiji bolan ýurt hökmünde geljekki bäsleşigiň göni finalyna çykar.
Soňky gezek Britaniýa “Ýewrowideniýäni” 1998-nji ýylda Birmingemde kabul etdi. Londonda “Ýewrowideniýe” soňky gezek 1977-nji ýylda geçirildi, 2023-nji ýyldaky bäsleşik ýurt üçin dokuzynjy bolar.


düýn 13:23
6952

Ýelizaweta II-niň Jaguar-y 39200 funt sterlinge satyldy

Ýelizaweta II-niň münen doly priwodly Jaguar-y auksionda 39 müň funt sterlingden gowrak pula satyldy. Iňlis şa zenany 2009-njy ýylda goýberilen bu ulagyň ilkinji we ýeke-täk eýesi bolupdyr diýip, MIR24 habar berýär...

27.11.2022 17:18
12160

Britaniýaly lukman we paralimpiýaçy Jon Makfoll maýyplygy bolan ilkinji astronawt bolar

Ýewropanyň kosmos agentligi (EKA) 17 sany täze astronawtyň adyny mälim etdi, olaryň arasynda britaniýaly lukman we paralimpiýaçy Jon Makfoll hem bar. EKA-nyň 41 ýaşly täze astronawty taryhda maýyplygy bolan ilkinji...

24.11.2022 16:00
2925

«Ýewrowideniýe-2023-de» ses bermegiň täze düzgünleri hereket eder

«Ýewrowideniýe-2023-de» ses bermegiň täze düzgünleri hereket eder. Indi bu bäsleşige gatnaşyjylaryň ykbalyny diňe tomaşaçylar çözer diýip, bäsleşigiň resmi saýtynda habar berilýär. Emin agzalaryny halkara saz bäsleşiginiň...

04.11.2022 22:22
13161

Ýelizaweta II-niň uniwersal Jaguar-y auksionda satylar

Noýabryň aýagynda 2009-njy ýylda çykarylan uniwersal Jaguar X-Type-y auksiona çykarylar. Ulag birinji eýesiniň Ýelizaweta II bolandygy bilen özüne çekýär. Munuň şeýledigini diňe bir hasaba alnyş resminamalary däl...