2876

Şotlandiýa täze hökümet baştutanyny saýlady

Şotlandiýanyň mejlisi Jon Suinnini hökümetiň täze baştutany edip saýlady diýip, BBC habar berýär. STV teleýaýlymynyň bellemegine görä, Suinni wezipesini tabşyran Hamza Ýusufyň ornuna geçmek bilen, Şotlandiýanyň...

7906

Serdar Berdimuhamedow Dewid Kemerony kabul etdi

24-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow Beýik Britaniýanyň daşary işler, Arkalaşyk we ösüş boýunça Döwlet sekretary Dewid Kemerony kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň öz daşary syýasatynda hemişelik...

19809

Uelsiň şa zenany Keýt Middltona rak kesel kesgidi goýuldy

Uelsiň şa zenany Keýt Middlton rak kesel kesgidi goýlandan soň, öňüni alyş himiýa terapiýasyndan geçýändigini mälim etdi diýip, Bi-Bi-Si habar berýär. Bu howply täze döreme ýanwar aýynda şa zenanynyň garnyna edilen...