Turinde «Ýewrowideniýe» aýdym-saz bäsleşigi başlandy

  • 12.05.2022 08:33
  • 6587
Turinde «Ýewrowideniýe» aýdym-saz bäsleşigi başlandy

Italiýanyň Turin şäheriniň eteginde, Wenariýa şa köşgünde «Ýewrowideniýäniň» 66-njy bäsleşiginiň birinji ýarym finaly badalga aldy diýip, RIA Nowosti habar berýär.

Geçen ýyl Maneskin topary Zitti aýdymy bilen ýeňiş gazanandan soň, Italiýa 30 ýyllyk arakesmeden soň, bäsleşigi geçirmäge hukuk gazandy.
Üstümizdäki ýylda «Ýewrowideniýe» 40 ýurduň wekilleri gatnaşar.
Bäsleşigiň prodýuserleri çykyşlarda syýasy äheňiň bolmajakdygyny mälim etdiler.
“Ýewrowideniýäniň” jemleýji tapgyry şenbe güni, 14-nji maýda geçer. 10-njy we 12-nji maýda iki sany ýarym final geçer, onda degişlilikde 17 we 18 ýerine ýetiriji çykyş eder. Italiýa, Ispaniýa, Fransiýa we Beýik Britaniýa jemleýji tapgyra seçilmesizden geçerler.
Bäsleşige gatnaşyjy ýurtlaryň tomaşaçylary aýdymça telesesberme arkaly ses bererler. Ýöne öz wekillerine ses berip bilmezler.


15.12.2022 12:06
5984

Fransiýanyň wekili Lissandro «Çagalaryň Ýewrowideniýesinde» ýeňiş gazandy

Fransiýanyň wekili Lissandro Ermenistanda geçen «Çagalaryň Ýewrowideniýesi» bäsleşiginde üstün çykdy, diýip saz şüweleňiniň resmi saýtynda habar berilýär. On üç ýaşly Lissandro Oh Maman! rok-n-rol kompozisiýasy...

24.11.2022 16:00
3158

«Ýewrowideniýe-2023-de» ses bermegiň täze düzgünleri hereket eder

«Ýewrowideniýe-2023-de» ses bermegiň täze düzgünleri hereket eder. Indi bu bäsleşige gatnaşyjylaryň ykbalyny diňe tomaşaçylar çözer diýip, bäsleşigiň resmi saýtynda habar berilýär. Emin agzalaryny halkara saz bäsleşiginiň...

10.10.2022 08:55
3460

2023-nji ýylda «Ýewrowideniýe» Liwerpulda geçer

2023-nji ýylda "Ýewrowideniýe" aýdym-saz bäsleşigi iňlis Liwerpulynda geçer. Bu barada anna güni Ýewropa habarlar birleşigi bilen bilelikde ýeňijiniň sargydyny saýlan  Bi-bi-si habar beriş korporasiýasynyň ýaýlymynda...

30.09.2022 11:06
2250

2023-nji ýylda “Ýewrowideniýe” Liwerpulda ýa-da Glazgoda geçiriler

“Ýewrowideniýe” halkara aýdym-saz bäsleşigi 2023-nji ýylda Liwerpulda ýa-da Glazgoda geçiriler. Bu barada “Bi-bi-si” habar berdi diýip, centralasia.media belleýär. “Ýewrowideniýe-2023-i” geçirmek hukugyna dalaş...