Ukraina 2023-nji ýylda “Ýewrowideniýäni” kabul edip bilmez

  • 18.06.2022 12:17
  • 13453
Ukraina 2023-nji ýylda “Ýewrowideniýäni” kabul edip bilmez

Ukraina 2023-nji ýylda “Ýewrowideniýäni” kabul edip bilmez diýlip, bäsleşigiň guramaçysy bolan Ýewropanyň ýaýlym birleşiginiň beýanynda aýdylýar. Muny RIA Nowosti ýetirýär.

“Obýektiw seljermeden soň, “Ýewrowideniýe” aýdym-saz bäsleşiginiň referent topary we dolandyryjylar geňeşi häzirki şertleri, howpsuzlyk ýagdaýyny we ýaýlymçy tarapyndan geçirmek üçin zerur bolan operasion kepillikleri göz öňünde tutup, uly gynanç bilen, düzgünlere laýyklykda, “Ýewrowideniýe” aýdym-saz bäsleşigini UA:PBC (Ukrainanyň jemgyýetçilik teleradiokompaniýasy) gurnap we geçirip bilmez diýen netijä geldi” – diýlip, metbugat relizinde aýdylýar.

Şeýle-de, 2023-nji ýylda aýdym-saz bäsleşiginiň Beýik Britaniýada geçirilip bilinjekdigi bellenilýär.
“Ýewrowideniýe – 2022-niň” ýeňijisi “Stefania” aýdymy bilen Ukrainanyň Kalush Orchestra topary boldy. Düzgüne laýyklykda, bäsleşige gatnaşyjysy birinji orny eýelän ýurt indiki bäsleşigi geçirmäge hukuk gazanýar.


24.11.2022 16:00
2955

«Ýewrowideniýe-2023-de» ses bermegiň täze düzgünleri hereket eder

«Ýewrowideniýe-2023-de» ses bermegiň täze düzgünleri hereket eder. Indi bu bäsleşige gatnaşyjylaryň ykbalyny diňe tomaşaçylar çözer diýip, bäsleşigiň resmi saýtynda habar berilýär. Emin agzalaryny halkara saz bäsleşiginiň...

10.10.2022 08:55
3389

2023-nji ýylda «Ýewrowideniýe» Liwerpulda geçer

2023-nji ýylda "Ýewrowideniýe" aýdym-saz bäsleşigi iňlis Liwerpulynda geçer. Bu barada anna güni Ýewropa habarlar birleşigi bilen bilelikde ýeňijiniň sargydyny saýlan  Bi-bi-si habar beriş korporasiýasynyň ýaýlymynda...

30.09.2022 11:06
2093

2023-nji ýylda “Ýewrowideniýe” Liwerpulda ýa-da Glazgoda geçiriler

“Ýewrowideniýe” halkara aýdym-saz bäsleşigi 2023-nji ýylda Liwerpulda ýa-da Glazgoda geçiriler. Bu barada “Bi-bi-si” habar berdi diýip, centralasia.media belleýär. “Ýewrowideniýe-2023-i” geçirmek hukugyna dalaş...

26.07.2022 14:01
3547

«Ýewrowideniýe-2023» Beýik Britaniýada geçiriler

«Ýewrowideniýe» halkara aýdym-saz bäsleşigi Ukrainada däl-de, Beýik Britaniýada geçer diýip, guramaçylar habar berdiler. «Ýewropanyň ýaýlymlar birleşigi (EBU) we BBC «Ýewrowideniýe-2023» aýdym bäsleşigi Beýik Britaniýada...