5287

Jaň sagadynyň sesine hereketlenýän akylly krowat döredildi

Xiaomi-den üýtgeşik krowatly wideo sosial ulgamlarda meşhurlyk gazandy diýip, Mail.ru ýazýar. Jaň sagady işlände krowat kese şekilinden diwanyň şekiline meňzeş ýagdaýa gelýär. Bu funksiýa adamlaryň wagtynda oýanyp...

11302

Ilkinji ekransyz noutbuk görkezildi

Bir ýyllyk synagdan soň, Sightful kompaniýasy düýbünden ekransyz Spacetop G1 – AR kompýuterini çykardy. Täze önüm 1900 dollar bahasy bilen öňünden sargyt edilip bilner diýip, Wired habar berýär. Spacetop G1, 100...

11439

Alymlar “Üçünji uly barmak” protezini döretdiler

Kembrij uniwersitetiniň alymlary sag eliň gyrasyna birikdirilen we bir el bilen zatlary dolandyrmaga mümkinçilik berýän “Üçünji uly barmak” protezini döretdiler, diýip Hightech neşiri Science portalyna salgylanyp...

4296

Lenovo suratkeşler üçin dury ekranly noutbuk çykardy

Hytaýyň «Lenovo» kompaniýasy «MWC 2024» sergisinde dury ekranly noutbugynyň konseptini tanyşdyrdy. Tanyşdyrylan enjam dolulygyna dury bolmaga ukyply displeýe eýedir, şeýlelikde, ulanyjy ekranyň aňyrsyndaky zatlary...

7240

Neuralink adam beýnisine ilkinji implanty oturtdy

Telekeçi Ilon Maskyň Neuralink neýrotehnologiýa kompaniýasy 28-nji ýanwarda ilkinji gezek adam beýnisine implant oturtdy. Bu barada TASS habar berýär. “Ilkinji adam implant aldy, dikeldiş [operasiýadan soň] gowy...