13248

Horwatiýa 1-nji ýanwardan ýewro pul dolanyşygyna geçýär

Horwatiýa täze 2023-nji ýyly täze walýuta bilen garşylar: 1-nji ýanwardan başlap ýurt ýewro geçýär. Ýewropanyň umumy walýutasynyň tapgyrlaýyn, ýöne çalt girizilmeginiň bir bölegi hökmünde bankomatlaryň ýarysyndan...

3777

Raşid Meredow Ýewropa Bileleşiginiň ilçisi bilen duşuşdy

Daşary işler ministri Raşid Meredow Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Ilçisi Diego Ruis Alonso bilen geçiren duşuşygynda Türkmenistanyň ÝB bilen köptaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy we ösüşiniň mümkinçiliklerini...

4723

ÝB dört aýda rekord mukdarda Gün energiýasyny öndürdi

Maý aýyndan awgust aýy aralygynda Ýewropa Bileleşigi (ÝB) Gün panelleriniň kömegi bilen 99 terawatt/sagatdan köp elektrik energiýasyny öndürdi, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden 28% köpdür. Bu...

9526

Ýewropa sanly pasportlara geçip başlady

Adaty pasportlar geçmişde galýar. Ýewropa adaty kagyz pasportlaryň deregine resminamalaryň sanly görnüşine geçip başlady. ÝB-de synag taslamasyny durmuşa geçirijileriň ilkinjisi Finlýandiýa bolup, bu döwlet sanly...

2616

Ýewropa Bileleşiginde başlyklyk etmek nobaty Çehiýa geçdi

Ýewropa Bileleşiginde başlyklyk Fransiýadan Çehiýa geçdi. Day.Az-yň habar bermegine görä, bu barada maglumat ýurduň DIM-i tarapyndan ýaýradyldy. Şeýle-de, ministrlik ýurduň ÝB-de başlyklygynyň ileri tutulýan ugurlaryny...

3415

Ýewropada gazyň bahasy 1400 $-a ýetdi

Ýewropada söwda çekeleşikleriniň dowamynda gaz üçin mart fýuçersleriniň bahasy  müň kub metr üçin 1400$-a ýetdi. Gazeta.ru.-a salgylanýan Day.Az bu barada ICE London biržasynyň maglumatlaryşaýatlyk edýär diýip...

7389

Ýewropanyň gaz ammarlary 90% boşady

Ýewropanyň gaz saklaýyş desgalary tomus möwsüminde nasos arkaly ýygnalan ýangyjyň mukdaryndan 90,8% boşady diýip, Sputnik habar berýär. Şeýle maglumatlar Gaz geçiriji operatorlaryň birleşmesine (Gas Infrastructure...

1677

Fransiýa Ýewropa Bileleşiginde başlyklygy kabul etdi

2022-nji ýylda Ýewropa Bileleşiginde başlyklyk Fransiýa geçdi. Bu şanly waka mynasybetli Eýfel diňi we Luwr Ýewropanyň reňkine — mawy reňke yşyklandyryldy diýip, Euronews habar berýär. Ýanwar aýynyň birinji hepdesinde...