22828

Türkmenbaşyda iň köp energiýa tygşytlaýan mekdep saýlandy

«Ýewropa Bileleşigi – Türkmenistan: Durnukly energiýa günleri» möwsüminiň çäginde Balkan welaýatyň Türkmenbaşy şäherindäki 10-njy orta mekdep şäherdäki orta mekdepleriň arasynda iň tygşytly energiýa sarp ediji...

8423

Şengen zolagyna ýene iki ýurt goşuldy

31-nji martda Bolgariýa we Rumyniýa Şengen sebitine goşuldy. Bu barada Ýewropa Komissiýasynyň (ÝK) beren beýanatyna salgylanýan Euronews habar berýär. Goşulmagyň birinji tapgyrynda içerki howa we deňiz serhetlerinde...

9229

Gökdepedäki kölüň kenarynda "ýaşyl" oýunlar guralar

Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasy Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýeti bilen bilelikde Gökdepe etrabynyň çäginde ýerleşýän kölüň kenarynda “ýaşyl” oýunlary gurar diýip, ORIENT agentligi habar...

2297

Ýewropa Geňeşiniň başlygy wezipesinde galjakdygyny aýtdy

Ýewropa Geňeşiniň başlygy Şarl Mişel mandatynyň ahyryna çenli öz wezipesinde galjakdygyny we Ýewropa Parlamentine geçiriljek saýlawlara gatnaşmajakdygyny aýtdy. Ol bu barada özüniň «Facebook» sahypasynda ýazdy...

4739

Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti Türkmenistana geler

17-nji ýanwarda Ýewropa Komissiýaysnyň wise-prezidenti Margaritis Shinasyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Merkezi Aziýa döwletlerine resmi saparynyň çäklerinde Türkmenistana geler. Bu barada ÝB-niň Türkmenistandaky...