9200

Twitterde Donald Trampyň sahypasy dikeldildi

Şenbe güni telekeçi Ilon Mask tarapyndan ABŞ-nyň öňki prezidenti Donald Trampyň Twitterdäki sahypasynyň blokdan açylandygy yglan edilen badyna Trampyň akkaunty ýene-de hereket edip başlady. Trampyň 2009-njy ýylyň...

3377

Twitter hatlara uzyn tekstleri berkitmäge rugsat berer

Twitter sosial torunyň ulanyjylary öz habarlaryna uzyn tekstleri berkidip bilerler, bu mümkinçiligi adybir kompaniýanyň täze ýolbaşçysy Ilon Mask mälim etdi. «Basym Twitter twitlere uzyn tekstleri berkitmäge mümkinçiligi...

9981

Mask Twitteriň direktorlar geňeşini işden boşatdy

Telekeçi Ilon Mask 27-nji oktýabrda Twitter kompaniýasyny alandan soň, onuň direktorlar geňeşini işden boşatdy. Bu barada ABŞ-nyň Gymmatly kagyzlar we biržalar boýunça komissiýasynyň (SEC) bazasynda ýerleşdirilen...

14313

Twitteriň öňki eýesi täze sosial tor döreder

Twitter sosial torunyň şärikli esaslandyryjysy Jek Dorsi (Jack Dorsey) ýakynda täze taslamany işe goýberer. HBS-iň maglumatyna görä, ol Bluesky Social atly täze tory goýbermekçi bolýar. Häzirki wagtda täze sosial...

12879

Ilon Mask Twittere ýolbaşçy boldy

Telekeçi Ilon Mask Twitter kompaniýasyna ýolbaşçy boldy, öňki ýolbaşçylyk bolsa onuň ştab-kwartirasyny terk etdi. Bu barada penşenbe güni CNBC teleýaýlymynyň habarçysy Dewid Feýber çeşmelere salgylanyp, habar berdi...

5387

Twitteriň işleýşinde bökdençlik bolup geçdi

Sişenbe güni birnäçe ýurtlarda Twitteriň mikrobloglarynyň hyzmatynyň işleýşinde bökdençligiň bardygy bellige alyndy. Muňa Downdetector hyzmatynyň maglumatlary şaýatlyk edýär.  Kemçilikler barada habar beren ulanyjylaryň...

10862

Mask Twittere garşylyklaýyn arza berdi

Amerikaly telekeçi Ilon Mask Twitter kompaniýasyna garşy arzasyny mälim etdi. Ozal Twitteriň ýolbaşçylary milliarderiň sosial tory satyn almak boýunça 44 milliardlyk geleşigi tamamlamagyny gazanmak üçin ony kazyýete...

13943

Twitter Ilon Masky kazyýete berdi

Twitter sosial ulgamyna eýe bolan adybir kompaniýa milliarder Ilon Masky amerikan kompaniýasynyň satyn alynmagyny tamamlamaga mejbur etmek maksady bilen kazyýete ýüz tutdy. Bu barada Delawer ştatynyň kazyýetine...

10710

Mask Twitteri satyn almakdan ýüz öwürdi

Tesla-nyň we SpaceX-iň ýolbaşçysy Ilon Mask sosial toruň galp akkauntlar we spam-botlar hakyndaky maglumaty bermändigi sebäpli Twitteri satyn almak boýunça geleşikden ýüz öwürdi diýip, milliarderiň aklawçylarynyň...

5665

Ilon Mask Twitteri 44 mlrd dollara satyn alýar

Amerikaly telekeçi Ilon Mask Twitter kompaniýasyny 44 mlrd dollara satyn alýar. Şertnama baglaşylandygy barada PR Newswire portaly tarapyndan ýaýradylan Twitter metbugat-relizinde aýdylýar. Muny TASS ýetirýär....

  • «
  • »