Ilon Mask: X sosial ulgamyna giriş-çykyş aýda 3,3 milliard ulanyja ýetdi

  • 05.04.2024 11:39
  • 2526
Ilon Mask: X sosial ulgamyna giriş-çykyş aýda 3,3 milliard ulanyja ýetdi

2024-nji ýylyň ýanwar aýynda X (Twitter) sosial ulgamyna giriş-çykyş rekord görkezijä – aýda 3,3 milliard ulanyja çenli artdy. Bu barada sosial ulgamyň eýesi Ilon Mask öz akkauntynda habar berdi.

Ilon Mask 2024-nji ýylyň 3-nji aprelinde dürli ýyllarda sosial ulgamyň trafiginiň nähili üýtgeýändigini görkezýän diagrammany hödürledi. Onda sosial ulgamy Mask satyn alandan soň, 2022-nji ýylyň ahyrynda X-e giriş-çykyşyň nähili ýokarlanýandygy görünýär. Hyzmat milliarder tarapyndan satyn alnan wagty onuň trafigi, takmynan, 1 milliard ulanyjydy.

“X-iň trafigi rekord derejä ýetdi” – diýip, Mask grafikli postda ýazdy.

Maskyň posty bir günden az wagtyň içinde 12 milliona golaý tomaşa, 87 müň laýk we 8 müň repost aldy. Sosial ulgamda milliarderiň akkauntyna 180 million adam ýazylan.


düýn 22:32
10972

Geljekde smartfonlar bolmaz: Ilon Maskyň täze çaklamasy

SpaceX-iň we Tesla-nyň baş müdiri Ilon Mask geljekde adamlaryň smartfon ulanmagy bes etjekdigini aýtdy. Onuň pikiriçe, smartfonlaryň ornuny has kämil gurluşlar – kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen Neuralink...

12.06.2024 15:06
8741

Mask Apple Intelligence-e garşy çykýar. Ol öz kompaniýalarynda Apple gurluşlaryny gadagan edip biler

Ilon Mask Apple kompaniýasynyň iOS we macOS-a girizilen täze Apple Intelligence emeli aň funksiýalaryny tankytlap çykyş etdi. Milliarder sistemanyň “yzarlaýjylyk” mümkinçiliklerinden howatyrlanýandygyny we özüniň...

25.05.2024 23:32
8084

Neuralink-iň ysmazly hassasy oturdylan çipiň öz durmuşyny näderejede üýtgedendigini gürrüň berdi

Oňurgasyna şikes ýeteni sebäpli ysmazlykdan ejir çekýän 30 ýaşly Noland Arbo Neuralink implantyny alan ilkinji adam boldy. Ol žurnalistler bilen bolan söhbetdeşlikde bu innowasiýa tehnologiýasynyň durmuşyny näderejede...

19.05.2024 12:43
4244

Twitter doly gitdi: X sosial ulgamy adyny üýtgedenden tas bir ýyl soň domenini çalyşdy

X (Twitter) sosial ulgamy domenini x.com diýip üýtgetdi. Bu barada sosial ulgamyň eýesi Ilon Mask habar berdi diýip, RBK ýazýar. “Indi ähli esasy ulagmlar – x.com-da” – diýip, Mask X mikroblogunda belledi. Bu mundan...