Habarlar - YLYM WE TEHNIKA

Aýyň döreýşi baradaky çaklamalar

YLYM WE TEHNIKA 26.02.2021 08:38

Aýyň döreýşi baradaky çaklamalar

Haýwanlara ideg edýän robot döredildi

YLYM WE TEHNIKA 22.02.2021 15:41

Haýwanlara ideg edýän robot döredildi

Ýaponiýada "aglaýan" äýnek döredildi

YLYM WE TEHNIKA 05.02.2021 23:54

Ýaponiýada "aglaýan" äýnek döredildi

Gök reňk tebigatda nädip peýda boldy?

YLYM WE TEHNIKA 31.01.2021 11:49

Gök reňk tebigatda nädip peýda boldy?

2021-nji ýylyň esasy kosmiki taslamalary

YLYM WE TEHNIKA 05.01.2021 23:49

2021-nji ýylyň esasy kosmiki taslamalary