6837

«Ewerton» iňlis futbol kluby satlyga çykaryldy

Angliýanyň Premýer-ligasynda çykyş edýän «Ewerton» futbol kluby satuwa çykaryldy. Klubuň eýesi, asly eýranly iňlis telekeçisi Farhad Moşiriniň 500 million funt sterlingden gowrak pul hödürlenjek teklibe garaşýandygy...

14971

Kodi Gakpo «Liwerpulyň» oýunçysy boldy

Niderlandly hüjümçi Kodi Gakpo «Liwerpulyň» hüjümçisi boldy. Mersisaýdlylar muny öz resmi saýtynda yglan etdiler. Resmi geçiş ýanwar aýynyň başynda, gyşky transfer penjiresiniň açylmagy bilen amala aşyrylar. Futbolçy...

13896

“Liwerpul” futbol kluby satuwa çykaryldy

“Iňlisleriň “Liwerpul” futbol klubuna eýelik edýän ABŞ-nyň “Fenway Sports Group” (FSG) kompaniýasy topary satuwa çykardy” diýip, kompaniýanyň beýanatyna salgylanyp, “The Athletic” habar berýär. Bu maglumaty mir24...

10472

De Bruýne «Mançester Sitiniň» täze rekordyny goýdy

Angliýanyň premýer-ligasynda (APL) "Mançester Siti" klubunyň ýarym goragçysy Kewin De Bruýne netijeli paslarynyň sany boýunça klubuň rekordyny goýdy diýip, APL-nyň resmi saýty habar berýär.  Angliýanyň çempionatynyň...

10261

Grem Potter «Çelsiniň» baş tälimçisi boldy

«Çelsi» futbol klubunyň baş tälimçisi wezipesine angliýaly hünärmen Grem Potter bellenildi. Bu barada klubuň resmi saýty habar berdi. «Braýton» klubunyň öňki tälimçisi «Çelsi» bilen bäş ýyllyk şertnama baglanyşdy...

15063

«Çelsi» täze futbolçylar üçin rekord dereje pul töledi

Londonyň «Çelsi» kluby Angliýanyň Premýer-ligasynyň klublarynyň arasynda täze futbolçylary almak üçin harçlan puly boýunça möwsümaranyň rekordyny goýdy diýip, Sky Sports habar berýär. Neşiriň berýän maglumatyna...

39069

Ronaldu Türkiýäniň kluby bilen şertnamany ylalaşdy

«Mançester Ýunaýtediň» 37 ýaşly hüjümçisi Kriştianu Ronaldu Türkiýäniň çempionatyna barmagy mümkin. Portugaliýaly türgeniň transferi bilen «Fenerbahçe» iş alyp barýar. Bu barada Ajansspor habar berýär. Çeşmäniň...

9392

Obameýang «Barselonadan» «Çelsä» geçdi

«Barselonanyň» hüjümçisi Pýer-Emerik Obameýang «Çelsä» geçdi. Bu barada londonly klubuň resmi saýtynda habar berildi. «Men diýseň bagtly. Bu klubuň bir bölegi bolmak meniň üçin uly mertebe. «Çelsiniň» düzüminde...

20725

HBS: Ronaldu "Napoli" klubuna geçmäge razylyk berdi

"Mançester Ýunaýtediň" hüjümçisi Kriştianu Ronaldu "Napoli" klubuna geçmäge razylyk berdi diýip, La Gazzeta dello Sport habar berýär. Çeşmäniň berýän maglumatlaryna görä, portugaliýaly hüjümçiniň geçmegi boýunça...

11146

Rahim Sterling «Çelsä» geçdi

Hüjümçi Rahim Sterling «Mançester Sitiden» Londonyň «Çelsisine» geçdi diýip, klubuň resmi saýtynda habar berilýär. Angliýanyň ýygyndysynyň 27 ýaşly futbolçysy bäş ýyllyk şertnama gol çekişdi. Transferiň bahasy...

18137

APL-iň iň ýokary hak alýan futbolçysy belli boldy

«Liwerpulyň» müsürli hüjümçisi Mohamed Salah Angliýanyň premýer-ligasynyň (APL) iň ýokary hak alýan oýunçysy boldy. Bu barada «Daily Mail» habar berýär diýip, gazeta.ru belleýär. Ýatlap geçsek, 1-nji iýulda “Liwerpul”...

7099

«Çelsi» resmi taýdan Todd Boeliniň garamagyna geçdi

Angliýanyň «Çelsi» futbol klubunyň satlyga goýulýandygy barada bildiriş edilenden üç aý geçensoň, duşenbe güni klub resmi ýagdaýda amerikaly işewür Todd Boeliniň baştutanlygyndaky maýadarlar konsorsiumynyň gözegçiligine...

16781

Roman Abramowiç «Çelsini» satdy

Londonyň “Çelsi” futbol klubyny satmak baradaky şertnama resmi taýdan tamamlandy. Bu barada Beýik Britaniýanyň hökümetine salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär. APL-iň russiýaly milliarder Roman Abramowiçe degişli...

8364

«Mançester Siti» Angliýanyň çempiony boldy

2021-2022-möwsüminde Angliýanyň Premýer-ligasynyň 38-nji tapgyr duşuşygynda «Mançester Siti» «Aston Willany» kabul etdi. Duşuşyk Mançesterdäki «Etihad» stadionynda geçirildi we ýer eýeleriniň 3:2 hasabynda ýeňmegi...

14246

“Çelsi” klubuň amerikaly işewüre satylandygyny habar berdi

Angliýanyň “Çelsi” futbol kluby paýnamalaryň gözegçilik bukjasynyň amerikaly işewür Todd Bouliniň konsorsiumy tarapyndan satyn alynmagynyň şertlerini ylalaşdy. Bu barada klubuň metbugat gullugy habar berýär. Konsorsiuma...

10902

ESPN APL-iň şu möwsümdäki iň gowy transferini aýtdy

ESPN Angliýanyň premýer-ligasynda (APL) şu möwsümdäki iň gowy transferleriň reýtingini neşir etdi. Sanawda birinji orny “Brentforda” geçen daniýaly ýarym goragçy Kristian Eriksen eýeledi, ikinji orunda “Liwerpulyň”...