5034

Serdar Berdimuhamedow Wýetnamyň saýlanan Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap To Lama Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutany şu ýakymly mümkinçilikden...

5117

Goşun generaly To Lam Wýetnamyň täze prezidenti boldy

Wýetnamyň Milli ýygnagy general To Lamy ýurduň prezidentligine saýlamak baradaky rezolýusiýany kabul etdi. Ol ozal jemgyýetçilik howpsuzlygy ministri bolupdy diýip, ýerli Thanh Niên neşirine salgylanýan RBK habar...

4900

Hose Raul Mulino Panamanyň Prezidenti wezipesine girişdi

Hose Raul Mulino Panamanyň Prezidentiniň şahadatnamasy gowşuryldy. Syýasatçy 5-nji maýda geçirilen prezident saýlawlarynda 34,23% ses alyp, ýeňiş gazandy diýip, La Prensa gazetine salgylanýan TASS ýazýar. Ýakyn...

2873

Şotlandiýa täze hökümet baştutanyny saýlady

Şotlandiýanyň mejlisi Jon Suinnini hökümetiň täze baştutany edip saýlady diýip, BBC habar berýär. STV teleýaýlymynyň bellemegine görä, Suinni wezipesini tabşyran Hamza Ýusufyň ornuna geçmek bilen, Şotlandiýanyň...

8609

Wengriýanyň parlamenti täze prezidenti saýlady

Wengriýanyň parlamenti häzire çenli Konstitusiýa kazyýetiniň başlygy bolan Tamaş Şuýoky ýurduň täze prezidenti hökmünde saýlady. Ol döwlet Baştutany wezipesinde işinden çekilen Katalin Nowagyň ornuny çalşar. Bu...

14728

Ilham Aliýew Azerbaýjanyň prezidenti wezipesine girişdi

Ilham Aliýew nobatdan daşary saýlawlarda ýeňiş gazanandan soň Azerbaýjanyň prezidenti wezipesine girişdi. Bu barada respublikanyň Baştutanynyň metbugat gullugyna salgylanyp, lenta.ru habar berýär. “14-nji fewralda...

7770

Finlýandiýa täze prezident saýlady

Finlýandiýanyň öňki premýer-ministri, Milli koalisiýa partiýasyndan hödürlenen  dalaşgär Aleksandr Stubb Finlýandiýada geçirilen prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda ýeňiş gazandy diýip, ýurduň Adalat ministrliginiň...

6388

Şweýsariýada resmi taýdan Prezident çalyşdy

Şweýsariýanyň Goranmak, ilaty goramak we sport ministrligine ýolbaşçylyk eden Wiola Amgerd 2024-nji ýylda ýurduň Prezidenti boldy. Köp ýurtlardan tapawutlylykda, Şweýsariýanyň prezidentiniň hakyky ygtyýarlyklarynyň...

8829

Argentinanyň prezidenti resmi taýdan wezipä girişdi

Argentinanyň saýlanan prezidenti Hawýer Mileý resmi taýdan döwlet baştutany wezipesine girişdi. Bu barada La Nacion gazetine salgylanyp, gazeta.ru habar berýär. Dabara Buenos-Aýresiň merkezindäki Kasa Rosadada...

9035

Müsürde üç günlük Prezident saýlawlary başlandy

Müsüriň ähli welaýatlarynda Prezident saýlawlary üçin saýlaw uçastoklary açyldy diýip, RIA Nowosti habar berýär. Bellenilmegine görä, ses bermeklik ýerli wagt bilen sagat 09:00-da başlandy. Saýlawlar üç gün – 10...

10296

Singapurda täze Prezident saýlandy

Singapuryň prezident saýlawlarynda ýurduň premýer ministriniň öňki orunbasary Tarman Şanmugaratnam ýeňiji boldy. Bu barada The Straits Times neşiri habar berýär. Neşiriň maglumatlaryna görä, Şanmugaratnam sesleriň 70...

3953

Zimbabweniň häzirki prezidenti ikinji möhlete saýlandy

Zimbabweniň häzirki Prezidenti we dolandyryjy “Zimbabweniň Afrika Milli Bileleşiginiň Watançylyk frontunyň” partiýasyndan hödürlenen dalaşgär Emmerson Mnangagwa 23-nji awgustda geçirilen prezident saýlawynda ýeňiş...