4628

ÝUNESKO Fudzi dagyna barýan demir ýoluň gurluşygyny goldady

Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) ekspertleri syýahatçylaryň uly akymynyň bu etraba ýetirýän zyýanynyň möçberini azaltmak maksady bilen, ýurduň ýaşaýjylary...

21989

ÝUNESKO: 244 mln çaga 1-nji sentýabrda mekdebe baryp bilmedi

ÝUNESKO-nyň Baş direktory Odre Azule halkara jemgyýetçiligini her bir çaganyň bilime elýeterliligini üpjün etmek boýunça tagallalary “kollektiw mobilizlemäge” çagyrdy. Bu barada BMG-niň saýty belleýär. “Dünýäniň...

8267

ÝUNESKO bilim pudagynda Türkmenistana goldaw berýär

BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet boýunça ýöriteleşdirilen guramasy (ÝUNESKO) Türkmenistana bilim pudagynda tehniki goldaw berýär. Bu barada Trend agentligine ÝUNESKO-da habar berildi.  “ÝUNESKO Türkmenistanyň hökümetine...

3255

Batumi ÝUNESKO-nyň aýdym-saz şäheri statusyny aldy

ÝUNESKO Gruziýanyň Batumi şäherine (Ajariýa AR) aýdym-saz şäheri statusyny bermek bilen, guramanyň döredijilik şäherleriniň toruna goşdy. Bu barada Ajariýa hökümetiniň habarynda aýdylýar diýip, TASS habar berýär...