5169

Nowak Jokowiç ATP-nyň reýtinginde birinji ýere geçdi

ATP erkekleriň ýekebara razrýadynda tennisçileriň reýtinginiň täzelenen görnüşini çykardy. Serbiýaly tennisçi Nowak Jokowiç Awstraliýanyň Açyk çempinatynda gazanan ýeňşinden soň, ýene-de dünýäniň birinji raketkasy...

3927

Jokowiç onunjy gezek Australian Open-iň ýeňijisi boldy

Serbiýaly tennisçi Nowak Jokowiç Melburnda geçirilen Awstraliýanyň Açyk çempionatynyň (Australian Open) final oýnunda gresiýaly Stefanos Sisipasdan üstün çykdy. Duşuşyk 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) hasabynda ýaryşda...

6796

Belarusly Sobolenko Australian Open 2023-de ýeňiji boldy

Belarusly Arina Sobolenko “Uly tuwulganyň” Australian Open-2023 tennis ýaryşynyň finalynda Gazagystanyň wekili Ýelena Rybakinany utdy. Melburndaky duşuşyk 2 sagat 28 minut dowam edip, 4:6, 6:3, 6:4 hasabynda tamamlandy...

2636

Naomi Osaka Australian Open-den çykdy

Awstraliýanyň Tennis boýunça açyk çempionatynyň (Australian Open) iki gezek ýeňijisi ýaponiýaly türgen Naomi Osaka 2023-nji ýylyň turnirinde çykyş etmez. Bu barada ýekşenbe güni ýaryşyň metbugat gullugy habar berdi...

7172

Dünýäniň birinji raketkasy Australian Open-e gatnaşmaz

Dünýäniň birinji raketkasy ispaniýaly Karlos Alkaras öz Instagramynda şu ýyl tennis boýunça Awstraliýanyň Açyk çempionatyna gatnaşmajakdygyny habar berdi. Muny rsport.ria.ru ýetirýär. Türgeniň aýtmagyna görä, ol...

3994

Nowak Jokowiç abraýly ýaryşlary sypdyryp biler

ABŞ-nyň ýurda gelýänleriň sanjym kepilnamasynyň bolmagyny talap edýän düzgünleriň hereket ediş möhletini uzaldandygy sebäpli tennisçi Nowak Jokowiç iki sany möhüm amerikan ýaryşyny – “Indian-Uells” we “Maýami open”...

3128

Medwedew ATP reýtinginde üçünji orna çykdy

Russiýaly Daniil Medwedew Professional tennisçileriň assosiasiýasynyň (ATP) reýtinginde bir setir ýokary galdy. Reýtingiň täzelenen görnüşi guramanyň saýtynda ýerleşdirildi diýip, sport-interfax.ru habar berýär...

2796

Rafael Nadal dünýäniň ikinji raketkasy boldy

ATP erkekleriň ýekelikdäki razrýadynda tennisçileriň reýtinginiň täzelenen görnüşini çap etdi. Reýtingiň geçen wersiýasynda üçünde ýerde duran, «Uly tuwulganyň» turnirleriniň 22 gezek çempiony bolan ispaniýaly...

3503

Jokowiç Tel-Awiwdäki turnirde ýeňiş gazandy

Serbiýaly tennisçi Nowak Jokowiç Tel-Awiwde geçen, baýrak gaznasy 950 müň dollar töweregi bolan ATR 250 kategoriýaly tennis turniriniň finalynda horwatiýaly Marin Çiliçi ýeňdi. Duşuşyk turnirde birinji belgide...

3120

Federer hoşlaşyk oýnuny Nadal bilen bilelikde geçirer

Şweýsariýaly tennisçi Rojer Federer karýerasyndaky jemleýji oýnuny jübüt bolup oýnar, onuň ýoldaşy bolsa ispaniýaly Rafael Nadal bolar. Bu barada Federer sosial ulgamlarda ýazdy diýip, sport-interfax.ru habar berýär...

2663

Rojer Federer karýerasyny tamamlaýar

“Uly tuwulga” ýaryşlarynyň 20 gezek çempiony Rojer Federer sentýabr aýynyň ahyrynda Londonda geçiriljek Leýwer kubogynyň özi üçin iň soňky boljakdygyny mälim etdi. Şondan soň ol karýerasyny tamamlar. Bu barada...

3147

Ispaniýaly Alkaras US Open-iň ýeňijisi boldy

Ispaniýaly Karlos Alkaras tennis boýunça ABŞ-nyň Açyk çempionatynyň final oýnunda norwegiýaly Kasper Ruudy utdy. Duşuşyk 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3 hasabynda Alkarasyň peýdasyna tamamlandy.  19 ýaşly Alkaras "Uly...

4148

Daniil Medwedew ATP-niň reýtinginde birinji orny ýitirer

Russiýaly Daniil Medwedew duşenbe güni US Open-iň dördünji tapgyrynyň oýnunda awstraliýaly Nik Kirýosdan utuldy. Duşuşyk 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2 hasabynda Kirýosyň peýdasyna tamamlandy. Garşydaşlar bäşinji oýunda...

3333

Jokowiç US Open-e gatnaşmajakdygyny habar berdi

Serbiýaly tennisçi Nowak Jokowiç US Open-de çykyş etmejekdigini habar berdi. Dünýäniň öňki birinji raketkasy giriş düzgünleri sebäpli ABŞ-a girip bilmez. Koronawirusa garşy sanjym almakdan ýüz öwrendigi üçin Jokowiç...

5253

Jokowiç ATP-niň reýtinginde ýedinji orna düşdi

Serbiýaly Nowak Jokowiç “Uimbledon” ýaryşynda ýeňiş gazanandygyna garamazdan, Professional tennisçileriň assosiasiýasynyň (ATP) reýtinginde birnäçe setir aşak düşdi. Reýtingiň täzelenen görnüşi ATP-niň saýtynda...

3263

Nowak Jokowiç ýedinji gezek Uimbldonyň ýeňijisi boldy

Serbiýaly tennisçi Nowak Jokowiç Uimbldon ýaryşynyň finalynda awstraliýaly Nik Kirýosdan üstün çykyp, ýaryşyň ýeňijisi boldy. Duşuşygyň netijeleri — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Duşuşyk 3 sagat 4 minut dowam etdi...

2425

“Wimbledon” tennis ýaryşyna 145 ýyl doldy

Zenan şlýapalarynyň dabarasy, gaýmak bilen ýertudana, uly nobatlar we berk dress-kod – bularyň ählisi Wimbledonyň tennis ýaryşydyr. 145 ýyl mundan ozal ilkinji oýunlar Angliýanyň otunda oýnaldy. Bu iň gadymy tennis...

4249

Daniil Medwedew ýene-de dünýäniň birinji raketkasy boldy

Russiýaly Daniil Medwedew Professional tennisçileriň assosiasiýasynyň (ATP) reýtinginde ýene-de birinji orna geçdi, täzelenen reýting guramanyň resmi saýtynda ýerleşdirildi. Bu barada RIA Nowosti habar berýär. ...

3060

Rafael Nadal 14-nji gezek Roland Garros-da ýeňiş gazandy

Ispaniýaly tennisçi Rafael Nadal Parižde tamamlanan “Uly tuwulga” ýaryşy Roland Garros 2022-niň ýeňijisi boldy. Ýekşenbe güni Nadal finalda norwegiýaly Kasper Ruudy utdy – 6:3, 6:3, 6:0. Bu barada BBC News habar...