5207

Antonio Konte “Napoliniň” baş tälimçisi boldy

“Ýuwentusyň”, “Çelsiniň” we “Interiň” öňki tälimçisi Antonio Konte Italiýanyň “Napoli” futbol klubuna baş tälimçi bellenildi. Bu barada klubuň resmi saýtyna salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär. 54 ýaşly hünärmen...

4428

Pioli “Milanyň” baş tälimçisi wezipesinden gitdi

Stefano Pioli Italiýanyň “Milan” futbol klubunyň baş tälimçisi wezipesinden gitdi. Bu barada toparyň resmi saýtyna salgylanyp, RIA Nowosti ýazýar. KHBS-iň maglumatlaryna görä, toparyň täze tälimçisi wezipesine...

9725

Oaktree amerikan gaznasy “Interiň” täze eýesi boldy

Milandan (Italiýa) “Inter” futbol kluby Oaktree amerikan maýa goýum gaznasynyň gözegçiligine geçdi. Klubuň eýesiniň çalyşmagy Hytaýyň Suning Group holding kompaniýasynyň üç ýyl mundan ozal Oaktree-den alnan 395...

7090

"Inter" möhletinden ir Italiýanyň çempiony boldy

"Inter" Seriýa A möwsüminiň gutarmagyna bäş tapgyr galanda Italiýanyň çempionatynda ýeňiji boldy. Sişenbe gününe geçilen gije (Aşg.) Simone Indzaginiň topary derbide "Milany" 2:1 hasabynda utup, skudetto eýe boldy...

4905

Maurisio Sarri “Lasionyň” baş tälimçisi wezipesinden gitdi

Maurisio Sarri Italiýanyň “Lasio” futbol klubunyň baş tälimçisi wezipesinden aýryldy. Bu barada klubuň saýtyna salgylanyp, Interfax.ru habar berýär. “Klub tälimçä ýetilen maksatlar we bitirilen işler üçin minnetdarlyk...

4347

“Napoli” möwsümde ikinji gezek tälimçisini çalyşdy

Slowakiýanyň milli ýygyndysyna ýolbaşçylyk edýän Françesko Kalsona Italiýanyň “Napoli” toparynyň baş tälimçisi wezipesinde Walter Mazzarriniň ornuny çalyşdy. Bu barada futbol klubunyň prezidenti Aurelio De Laurentise...

6492

De Rossi Mourinýodan soň «Romanyň» baş tälimçisi boldy

Žoze Mourinýonyň işden gitmeginden soň toparyň öňki oýunçysy Daniele De Rossi «Romanyň» täze baş tälimçisi boldy diýip, italýan futbol toparynyň web sahypasy habar berýär. Hünärmen bilen baglaşylan şertnama 2024...

11867

Mourinýo “Romany” terk etdi

Italiýanyň “Romasy” toparyň baş tälimçisi Žoze Mourinýonyň işden çykarylandygyny mälim etdi. Bu barada klub öz resmi saýtynda habar berdi diýip, gazeta.ru belleýär. “Bizde onuň “Romada” bolan wagty barada gowy...

6316

Mourinýo möwsümiň ahyrynda «Romadan» gidip biler

Portugaliýaly hünärmen Žoze Mourinýo möwsümiň ahyrynda «Romanyň» baş tälimçisi wezipesinden gitmek mümkinçiligini pikirlenýär diýip, RIA Nowosti «Foot Mercato» salgylanyp habar berýär. Rimiň futbol topary bilen...

4201

Konte ýene «Ýuwentusyň» baş tälimçisi bolup biler

Italiýanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň öňki tälimçisi Antonio Konte 2024-nji ýylyň tomsunda ýene-de Turiniň «Ýuwentus» toparynyň baş tälimçiligine bellenip bilner. Bellenilmegine görä, klubuň ýolbaşçylary...

13643

Serdar Azmun «Romada» ilkinji goluny geçirdi

5-nji noýabrda Italiýanyň Seriýa A ligasynyň 11-nji tapgyrynyň Rimiň “Romasy” bilen “Leççeniň” arasyndaky oýny tamamlandy. Toparlar Italiýanyň Rim şäherindäki “Olimpiko” stadionynda oýnadylar. Duşuşyk rimlileriň...

9258

Romelu Lukaku «Roma» toparyna geçdi

Belgiýaly hüjümçi Romelu Lukaku Italiýanyň «Roma» klubuna geçdi. 30 ýaşly futbolçy «Çelsiden» Rim klubuna 2023/2024 möwsümiň ahyryna çenli kärendesine geçdi. Täze klubda Lukaku 90-njy belgide çykyş eder. Geçen...

13042

Aleksis Sançes «Inter» klubuna geçdi

Çilili futbolçy Aleksis Sançes erkin agent görnüşinde Milanyň «Interi» bilen şertnama baglanyşdy. «Çilili oýunçy “neradzurri” üçin 109 gezek çykyş etdi, 20 pökgi geçirip, üç kubok gazandy. Aleksis Sançes “Intere”...

18223

Serdar Azmun resmi taýdan «Romanyň» oýunçysy boldy

Italiýanyň «Roma» futbol kluby türkmen gelip çykyşly eýranly futbolçy Serdar Azmunyň topara geçendigini resmi taýdan yglan etdi. Täze toparda Azmun 17-nji belgide çykyş eder. Öň, habar berşimiz ýaly, Azmun «Roma»...

14954

Serdar Azmun «Romada» kärendesine çykyş eder

Lewerkuzeniň «Baýeriniň» we Eýranyň milli ýygyndysynyň 28 ýaşly hüjümçisi Serdar Azmun kärendesine italýanlaryň «Roma» klubuna geçýär diýip, žurnalist Fabrisio Romano habar berdi. Çeşmäniň habar bermegine görä...

20017

«Ýuwentusyň» futbolçylary «Loro Piana-dan» geýinerler

Italiýanyň «Loro Piana» modalar öýi «Ýuwentus» professional futbol topary bilen hyzmatdaşlygynyň täzelenendigini habar berdi. Futbol topary bilen moda brendiniň arasyndaky hyzmatdaşlyk 2021/22-nji möwsümde başlandy...

11138

Zlatan Ibragimowiç möwsümiň ahyrynda «Milany» terk eder

Hüjümçi Zlatan Ibragimowiç möwsümiň ahyrynda “Milany” terk eder. Bu barada Italiýanyň futbol klubunyň beýanyna salgylanyp, AFP habar berýär. Muny rsport.ria.ru ýetirýär. Ýekşenbe güni Milanda geçiriljek Italiýanyň...

12896

«Ýuwentusa» täze sanksiýalar howp salýar

Italiýanyň Futbol Federasiýasynyň prokuraturasy zähmet haklary bilen bagly aldaw sebäpli Turiniň “Ýuwentusyna”garşy aýyplama ýükledi. Bu barada “La Republica” habar berýär diýip, gazeta.ru belleýär. Prokuraturanyň...