De Rossi möwsüm gutarandan soň hem «Roma» tälimçilik eder

  • 20.04.2024 17:51
  • 5260
De Rossi möwsüm gutarandan soň hem «Roma» tälimçilik eder

Italiýanyň «Roma» futbol klubunyň eýeleri Den we Raýan Fridkinler Daniele De Rossiniň şu möwsüm gutarandan soň hem topara tälim berjekdigini habar berdiler.

«Romanyň» metbugat gullugy Fridkinleriň: «Daniele De Rossiniň şu möwsümden soň we ýakyn geljekde «Romanyň» baş tälimçisi hökmünde işlemegini dowam etdirjekdigini habar bermekden hoşaldyrys»  diýen sözlerini getirýär.

Klubuň eýeleriniň bellemeklerine görä, De Rossi topara ýaňy-ýakynda ýolbaşçy bellenendigine garamazdan, kluba oňyn täsir edýär.

«Daniele hormat we batyrgaýlyk bilen topara ýolbaşçylyk edýär, onuň güýji we kluba bolan ynamy «Romanyň», şäheriň we janköýerleriň gymmatlyklaryna doly laýyk gelýär. De Rossi bilen uzakmöhletleýin hyzmatdaşlyk etmeklige diýseň begenýäris» diýip, Fridkinler bellediler.

De Rossi şu wezipede işden boşadylan portugaliýaly Žoze Mourinýonyň ornuna şu ýylyň ýanwar aýynda «Romanyň» baş tälimçiligine bellenendigini ýatladýarys.


düýn 17:29
5522

Russiýaly derwezeban Matweý Safonow “PSŽ-ä” geçdi

“Krasnodaryň” we Russiýanyň milli ýygyndysynyň derwezebany Matweý Safonow “Pari Sen-Žermene” geçdi. Fransuz kluby 25 ýaşly derwezeban bilen 2029-njy ýyla çenli möhlet bilen şertnama baglaşylandygyny resmi taýdan...

düýn 15:37
3891

Ýewropada täze tälimçiler: Terziç “Borussiýany” terk etdi, Fonseka “Milana” tälimçi boldy

Ýewropanyň öňdebaryjy ligalarynyň birnäçe kluby tälimçiler düzümindäki üýtgeşmeleri yglan etdiler. Şeýlelikde, germaniýaly hünärmen Edin Terziç taraplaryň özara ylalaşygy bilen Dortmundyň “Borussiýasynyň” baş tälimçisi...

düýn 09:03
11611

Ýewro-2024-üň açylyş oýnunda Germaniýa Şotlandiýany uly hasap bilen ýeňdi

Germaniýa Şotlandiýany 5:1 hasabynda ýeňip, öz ýerinde geçirilýän Ýewro-2024-e ynamly başlady. Çempionatyň açylyş oýnunda nemes toparynyň düzüminde Florian Wirs (10), Jamal Musiala (19), Kaý Hawerts (45+1, pen...

14.06.2024 16:48
9344

Türkmen futbolçylary U20 we U17 Aziýanyň Kubogy – 2025-iň saýlama ýaryşyndaky garşydaşlaryny bildiler

Kuala-Lumpurda (Malaýziýa) Aziýanyň Futbol Konfederasiýasynyň öýünde ýetginjekler we ýaşlar ýygyndylarynyň arasynda futbol boýunça Aziýanyň Kubogy – 2025-iň saýlama ýaryşynyň bije çekişligi boldy.     Türkmenistanyň...