“Ýuwentus” 15-nji gezek futbol boýunça Italiýanyň Kubogyna eýe boldy

  • 16.05.2024 14:17
  • 5613
“Ýuwentus” 15-nji gezek futbol boýunça Italiýanyň Kubogyna eýe boldy

“Ýuwentusyň” oýunçylary Italiýanyň Kubogynyň final oýnunda “Atalantany” 1:0 hasabynda utdular. Duşuşyk Rimdäki Olimpiýa stadionynda geçirildi. Ýeňijileriň düzüminden Duşan Wlahowiç tapawutlandy (4-nji minut).

“Ýuwentus” 15-nji gezek Italiýanyň Kubogynyň eýesi boldy. Turin topary bu görkeziji boýunça rekord eýesidir. Mundan öň, topar kubogy 1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015, 2016, 2017, 2018 we 2021-nji ýyllarda aldy. “Atalanta” Italiýanyň Kubogynyň finalynda altynjy gezek oýnady, topar diňe 1963-nji ýylda ýaryşyň ýeňijisi boldy.


şu gün 08:52
6512

«Barselona» Hawini tälimçilikden boşadandygyny resmi taýdan habar berdi

«Barselona» Hawini klubuň baş tälimçisi wezipesinden boşatdy. Bu karar Hawiniň , klubuň prezidenti Žoan Laporta, sport meseleleri boýunça wise-prezidenti Rafa Ýuste, sport direktory Deku, şeýle hem Hawiniň kömekçisi...

düýn 14:07
6948

Stambul 2026-njy we 2027-nji ýyllarda Ýewropa ligasynyň we Konferensiýalar ligasynyň finallaryny kabul eder

2026-njy ýylda Ýewropa ligasynyň final duşuşygy Stambulda "Beşiktaş Park" stadionynda geçiriler. Bir ýyl soň bolsa, şol ýerde Konferensiýalar ligasynyň finaly geçer. Bu barada UEFA-nyň resmi saýtynda yglan edildi...

düýn 13:52
4747

2025/26-möwsüminde Çempionlar ligasynyň finaly Wengriýanyň paýtagtynda geçiriler

2025/2026-möwsüminiň Çempionlar ligasynyň finalyny Wengriýa kabul eder. Ýaryşyň aýgytlaýjy oýny Budapeştdäki “Puşkaş Arena” stadionynda geçiriler. Bu barada UEFA-nyň resmi saýtyna salgylanyp, RIA Nowosti ýazýar...

23.05.2024 16:14
9019

Oaktree amerikan gaznasy “Interiň” täze eýesi boldy

Milandan (Italiýa) “Inter” futbol kluby Oaktree amerikan maýa goýum gaznasynyň gözegçiligine geçdi. Klubuň eýesiniň çalyşmagy Hytaýyň Suning Group holding kompaniýasynyň üç ýyl mundan ozal Oaktree-den alnan 395...