10019

Ýewropanyň çempiony Jorjo Kiellini 39 ýaşynda karýerasyny tamamlady ​

Italiýanyň futbol ýygyndysynyň we “Ýuwentusyň” öňki goragçysy Jorjo Kiellini 39 ýaşynda butsusyny çüýden asmak kararyna gelendigini aýtdy. “Skuadra adzurra” toparynyň soňky ýyllarda iň gowy goragçylaryndan biri sosial ulgamlarda karýerasyndaky pursatlary bilen wideo çap etdi we janköýerlere özüniň karýerasyny...

4201

Konte ýene «Ýuwentusyň» baş tälimçisi bolup biler

Italiýanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň öňki tälimçisi Antonio Konte 2024-nji ýylyň tomsunda ýene-de Turiniň «Ýuwentus» toparynyň baş tälimçiligine bellenip bilner. Bellenilmegine görä, klubuň ýolbaşçylary...

20017

«Ýuwentusyň» futbolçylary «Loro Piana-dan» geýinerler

Italiýanyň «Loro Piana» modalar öýi «Ýuwentus» professional futbol topary bilen hyzmatdaşlygynyň täzelenendigini habar berdi. Futbol topary bilen moda brendiniň arasyndaky hyzmatdaşlyk 2021/22-nji möwsümde başlandy...

13842

“Ýuwentus” Super ligadan çykmak isleýändigini tassyklady

Italiýanyň “Ýuwentus” futbol kluby resmi saýtynda beýan bilen çykyş edip, onda Ispaniýanyň “Real” we “Barselona” klublaryna Super liganyň taslamasyndan çykmak isleýändigi barada hat iberendigini tassyklady. Bu...

12896

«Ýuwentusa» täze sanksiýalar howp salýar

Italiýanyň Futbol Federasiýasynyň prokuraturasy zähmet haklary bilen bagly aldaw sebäpli Turiniň “Ýuwentusyna”garşy aýyplama ýükledi. Bu barada “La Republica” habar berýär diýip, gazeta.ru belleýär. Prokuraturanyň...

11336

«Ýuwentus» 15 utuga derek 9 utuk ýitirip biler

Turiniň «Ýuwentus» futbol kluby maliýe galplygy sebäpli dokuz utukdan mahrum edilip bilner. Bu barada Futbol Italia habar berýär diýip, gazeta.ru ýazýar. Galp kapital girdejisi hakyndaky iş boýunça 15-nji ýanwarda...

9117

«Ýuwentus» Pogbanyň kluba dolanýandygyny yglan etdi

Turiniň «Ýuwentusy» resmi saýtynda fransuz ýarym goragçysy Pol Pogba bilen şertnama gol çekişendigini mälim etdi. Futbolçy, «Mançester Ýunaýted» bilen şertnamasynyň möhleti dolansoň, erkin agentiň hukugynda «Ýuwentusa» mugt...

14385

«Ýuwentus» Di Mariýa bilen şertnama baglaşdy

Turiniň «Ýuwentusy» ýarym goragçy Anhel Di Mariýa bilen şertnama baglaşdy. Bu barada futbol klubunyň saýtynda habar berilýär diýip, matchtv.ru belleýär. 34 ýaşly argentinaly oýunçy bilen baglaşylan şertnama barada...

17926

Ronaldu geljekde haýsy toparda oýnar?

Portugaliýanyň ýygyndysynyň we «Ýuwentusyň» hüjümçisi Kriştianu Ronaldu öz geljegi bilen bagly anyk karara geldi. Bu barada Jmania-nyň maglumatlaryna salgylanyp, lenta.ru ýazýar. 36 ýaşly futbolçy turin sport kluby...

  • «
  • »