Anýelli işinden gidenden soň, Ferrero “Ýuwentusyň” prezidenti belleniler

  • 30.11.2022 17:59
  • 6063
Anýelli işinden gidenden soň, Ferrero “Ýuwentusyň” prezidenti belleniler

Janluka Ferrero Italiýanyň “Ýuwentus” klubunyň prezident wezipesine belleniler diýlip, “býankonerleriň” öňki prezidenti Andrea Anýelliniň maşgalasynyň futbol klubuna gözegçilik edýän Exor holding kompaniýasynyň resmi saýtynda habar berilýär. Bu barada rsport.ria.ru belleýär.

Duşenbe güni “Ýuwentus” toparyň müdirler geňeşiniň işinden çekilýändigi barada mälim etdi. Ýagny, Anýelli, wise-prezident Pawel Nedwed we baş ýerine ýetiriji müdir Maurisio Arriwabene öz wezipelerini terk etdiler. Anýelli 2010-njy ýyldan bäri “Ýuwentusyň” prezident wezipesini eýeleýärdi. Nedwed 2015-nji ýylda klubyň wise-prezidenti boldy.

“Ýuwentus” futbol klubunyň müdirler geňeşi tarapyndan düýn kabul edilen çözgütlere salgylanyp we 2023-nji ýylyň 18-nji ýanwaryna bellenilen paýdarlar ýygnagynyň öňüsyrasynda Exor Janluka Ferrerony “Ýuwentusyň” prezidenti wezipesine bellejekdigini habar berýär. Ferreronyň baý tejribesi we zerur bilimleri, şeýle-de “Ýuwentus” klubuna çynlakaý höwesi bar, bu hem ony bu wezipä mynasyp dalaşgär edýär. Exor müdirler geňeşiniň düzümine dalaşgärleriň doly sanawyny kanun tarapyndan bellenilen möhletde, ýagny 2023-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda geçiriljek mejlisden 25 gün öň mälim eder” – diýlip, habarda aýdylýar.


05.02.2023 22:12
13191

Klublaryň dünýä çempionatynyň ýarym finalynda «Real» «Al-Ahli» bilen duşuşar

Müsürli «Al-Ahli» futbol boýunça klublaryň dünýä çempionatynyň 1/4 finalynda Amerikanyň «Sietl» toparyny 1:0 hasabynda ýeňdi. Ýaryş Marokkoda geçirilýär. Mohamed Magdy «Al-Ahliniň» düzüminde ýeke-täk ýeňiş goluny...

03.02.2023 23:28
25246

Messi 2026-njy ýyldaky dünýä çempionatynda oýnamagyň mümkinçiligi baradaky sowala jogap berdi

«PSŽ-niň» we Argentinanyň ýygyndysynyň hüjümçisi Lionel Messi 2026-njy ýyldaky futbol boýunça dünýä çempionatyna gatnaşmagynyň mümkinçiligi baradaky sowala jogap berdi. “Bilmedim, ýaşym sebäpli gelmegiň gaty kyn...

01.02.2023 23:04
18656

«Çelsi» Premýer-liganyň taryhynda iň gymmat transferi amala aşyrdy

Lissabonyň  «Benfikasynyň» we Argentinanyň milli ýygyndysynyň ýarym goragçysy Enso Fernandes resmi taýdan Londonyň «Çelsi» toparynyň futbolçysy boldy.  Bu barada Portugaliýanyň Gymmatly kagyzlar bazary boýunça...

30.01.2023 18:16
19850

«Barselona» bilen «Real» Ispaniýanyň Kubogynyň ýarym finalynda duşuşarlar

Ispaniýanyň Kubogynyň ýarym final tapgyrynda Madridiň «Realy» bilen «Barselona» duşuşar. Klublaryň arasynda birinji oýun 1-nji ýa-da 2-nji martda «Santýago Bernabeo» stadionynda geçiriler, jogap duşuşygy 4,5 ýa...