«Ýuwentusyň» ýolbaşçylary doly düzümde wezipesinden aýryldy

  • 30.11.2022 13:23
  • 9262
«Ýuwentusyň» ýolbaşçylary doly düzümde wezipesinden aýryldy

Turiniň «Ýuwentusynyň» ýolbaşçylary doly düzümde ygtyýarlyklaryny goýup, wezipesinden gitmegi karar etdiler. Bu barada La Gazzetta dello Sport habar berýär.

Çeşmäniň habar bermegine görä, bu karar edaranyň nobatdan daşary mejlisinde kabul edildi. Öz wezipesinden prezident Andrea Anýelli, wise-prezident Pawel Nedwed, baş direktor Maurisio Arriwabene we edaranyň ýene ýedi sany agzasy gitdi. Şeýle karara gelinmeginiň sebäbi hasabat bozulmalary we onuň netijesinde býujeti tassyklamakdaky kynçylyklar bilen bagly faktlaryň derňelmegi bolup durýar.
Anýelliniň 2010-njy ýyldan bäri kluba ýolbaşçylyk edýändigini bellemek gerek. Onuň başlangyjy bilen Turiniň topary  dokuz gezek  A Seriýasyny utdy.
Häzirki pursatda "garry sinýora" geçen möwsümiň jemleri boýunça 254,3 mln ýewro möçberinde rekord zyýan çekýändigi bellige alyndy we şonuň bilen bagly paýdarlaryň ýygnagyny geçirmek bellendi. Ol 23-nji noýabrda geçirilmelidi, ýöne geçen hepde ony has gijiräk möhlete - 27-nji dekabra süýşürdiler.  


05.02.2023 22:12
12655

Klublaryň dünýä çempionatynyň ýarym finalynda «Real» «Al-Ahli» bilen duşuşar

Müsürli «Al-Ahli» futbol boýunça klublaryň dünýä çempionatynyň 1/4 finalynda Amerikanyň «Sietl» toparyny 1:0 hasabynda ýeňdi. Ýaryş Marokkoda geçirilýär. Mohamed Magdy «Al-Ahliniň» düzüminde ýeke-täk ýeňiş goluny...

03.02.2023 23:28
25246

Messi 2026-njy ýyldaky dünýä çempionatynda oýnamagyň mümkinçiligi baradaky sowala jogap berdi

«PSŽ-niň» we Argentinanyň ýygyndysynyň hüjümçisi Lionel Messi 2026-njy ýyldaky futbol boýunça dünýä çempionatyna gatnaşmagynyň mümkinçiligi baradaky sowala jogap berdi. “Bilmedim, ýaşym sebäpli gelmegiň gaty kyn...

01.02.2023 23:04
18656

«Çelsi» Premýer-liganyň taryhynda iň gymmat transferi amala aşyrdy

Lissabonyň  «Benfikasynyň» we Argentinanyň milli ýygyndysynyň ýarym goragçysy Enso Fernandes resmi taýdan Londonyň «Çelsi» toparynyň futbolçysy boldy.  Bu barada Portugaliýanyň Gymmatly kagyzlar bazary boýunça...

30.01.2023 18:16
19850

«Barselona» bilen «Real» Ispaniýanyň Kubogynyň ýarym finalynda duşuşarlar

Ispaniýanyň Kubogynyň ýarym final tapgyrynda Madridiň «Realy» bilen «Barselona» duşuşar. Klublaryň arasynda birinji oýun 1-nji ýa-da 2-nji martda «Santýago Bernabeo» stadionynda geçiriler, jogap duşuşygy 4,5 ýa...