14299

Forbes: Ilon Mask iň baý amerikalylaryň sanawynda birinji

Tesla Inc.-iň esaslandyryjysy we ýolbaşçysy Ilon Mask Forbes žurnalynyň wersiýasy boýunça 400 sany baý amerikalylaryň sanawynda birinji setire geçdi. Maskyň baýlygy bir ýylyň içinde 60 mlrd dollardanam artdy we...

7035

Forbes dünýäniň iň gymmat toparlarynyň reýtingini düzdi

“Forbes” neşiri dürli sport görnüşlerinden dünýäniň iň gymmat sport toparlarynyň reýtingini düzdi. Bu barada gazeta.ru habar berýär. Futbol klublarynyň arasynda birinji orny 5,1 mlrd dollar bilen bahalandyrylan...

25050

Rianna ABŞ-nyň iň ýaş self-made milliarderi boldy

Amerikaly aýdymçy Rianna ABŞ-da iň ýaş self-made milliarder diýlip yglan edildi. Ol “Forbes-iň” wersiýasyna görä, özbaşdak üstünlik gazanmagy başaran iň baý aýallaryň sanawyna girizildi diýip, afisha.bigmir.net habar...

18545

«Forbes» iň ýaş milliarderleriň gazançlaryny mälim etdi

«Forbes» žurnaly 2022-nji ýylda iň ýaş milliarderleriň gazançlaryny mälim etdi. Olaryň umumy baýlygy 25,8 mlrd dollara ýetdi. Bu barada lenta.ru salgylanyp, Day.Az habar berýär. 30 ýaşdan kiçi milliarderleriň reýtinginde...

9870

Forbes: Trampyň baýlygy bir ýylyň içinde 25% artdy

ABŞ-nyň öňki prezidenti Donald Trampyň baýlygy bir ýylyň içinde $2,4 mlrd bolanlygyndan $3 mlrd-a çenli köpeldi, ýagny 25% artdy. Forbes žurnaly sişenbe güni şunuň ýaly maglumaty çap etdi. Onuň maglumatlaryna görä...

7593

Forbes ýylyň iň abraýly zenanyny yglan etdi

Amazonyň esaslandyryjysy Jeff Bezosyň öňki aýaly ýazyjy Makkenzi Skott Forbes žurnaly boýunça dünýäniň iň abraýly 100 zenanynyň sanawynda birinji orny eýeledi. Bu barada neşiriň web sahypasyna salgylanyp, novayagazeta...

14011

«Forbes» boýunça dünýäniň iň baý adamy täzelendi

“Amazon”-yň esaslandyryjysy Jeff Bezos ýene-de dünýäniň iň baý adamy diýlip ykrar edildi. Şeýlelikde ol "LVMH" moda öýüniň ýolbaşçysy Bernar Arnonyň ýerine birinjilige geçdi. Bu barada Forbes habar berdi. Milliarder...

  • «
  • »