Ilon Mask dünýäniň iň baý adamy diýen adyny gaýdyp aldy

  • 25.07.2023 19:29
  • 27955
Ilon Mask dünýäniň iň baý adamy diýen adyny gaýdyp aldy

Forbes neşiriniň milliarderleriniň sanawyna görä, Ilon Mask şu hepde fransuz magnaty Bernar Arno bilen «bäsdeşliginde» dünýäniň iň baý adamy diýen ady yzyna gaýdyp aldy. Maska Tesla-nyň paýnamalarynyň dikeldilmegi bähbit boldy.

Forbes-iň hasaplamalaryna görä, 24-nji iýulda duşenbe güni Maskyň hususy maýasy 4,1 milliard dollar artyp, 240,7 milliard dollara ýetdi. Ondan öň Tesla-yň paýnamalary 2,5 göterimden gowrak bolup, 266 dollardan geçdi. Ondan öň Ilon Mask kompaniýanyň Tesla-nyň täze müşderilerine ýedi ýyllyk karzy maliýeleşdirjekdigini yglan edende, kompaniýanyň paýnamalary pese gaçypdy.
LouisVuitton-a, Christian Dior-e we Tiffany-na eýeçilik edýän kaşaň harytlar ägirdi, LVMH-iň baş direktory Arnonyň baýlygy LVMH-nyň paýnamasynyň pese gaçmagy bilen, 234,9 milliard dollara çenli azaldy.
Mask 21-nji iýulda, anna güni dünýäniň iň baý adamy diýen ady ýitiripdi. Şonda Tesla-nyň paýnamalarynyň takmynan 10%-niň azalmagy sebäpli, onuň baýlygy 20 milliard dollar azalypdy.


31.10.2023 22:10
13715

“Fortune” Ilon Maskyň X kompaniýasynyň bahasyny aýtdy

Ilon Maskyň X kompaniýasy (öň Twitter) 19 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar. Bu barada “Fortune” amerikan žurnalyna salgylanyp, TASS habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä, platforma häzir 19 mlrd dollar bilen...

24.10.2023 10:44
19921

Ilon Mask bir günde 16 mlrd dollar ýitirdi

«Forbes-iň» sanawyna görä, ABŞ-nyň iň baý adamy, milliarder we telekeçi Ilon Mask bir günde 16,1 milliard dollar ýitirdi. Muny «Bloomberg» agentligi tarapyndan düzülen milliarderleriň görkezijisindäki maglumatlar...

19.10.2023 08:09
10684

Jeff Bezos dünýäde iň baý adamlaryň sanawynda ikinji ýere geçdi — Bloomberg

Amazon.com Inc.-iň esaslandyryjysy Jeff Bezos LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-niň başlygy Bernar Arnodan öňe geçdi we Bloomberg Billionaires Index-iň wersiýasyna görä, dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda ikinji...

04.10.2023 15:06
14156

Forbes: Ilon Mask ýene-de ABŞ-nyň iň baý adamy boldy

Ilon Mask Forbes žurnaly tarapyndan her ýyl düzülýän ABŞ-nyň iň baý 400 adamlarynyň sanawynda ýene-de birinji orny eýeledi. Neşir SpaceX-iň we Tesla-nyň eýesiniň baýlygynyň 251 milliard dollara barabar bolandygyny...