Forbes: 2024-nji ýylda milliarderleriň sany artdy, olaryň baýlygy rekord goýýar

  • 04.04.2024 11:56
  • 16231
Forbes: 2024-nji ýylda milliarderleriň sany artdy, olaryň baýlygy rekord goýýar

“Forbes” žurnaly dünýäniň iň baý adamlarynyň ýyllyk reýtingini neşir etdi. LVMH fransuz kompaniýasynyň eýesi Bernar Arno 233 mlrd dollar baýlygy bilen sanawda ýene-de birinji orny eýeledi. Geçen ýyl onuň baýlygy 211 mlrd dollar diýlip hasaplanypdy.

Tesla we SpaceX kompaniýalarynyň eýesi Ilon Mask 195 mlrd dollar bilen ikinji orunda galdy. Onuň yzyndan 194 mlrd dollar bilen Amazon-yň esaslandyryjysy Jeff Bezos gelýär.
Mark Sukerberg (Meta) 177 mlrd dollar bilen 16-njy orundan 4-nji orna çykyp, uly ösüş görkezdi (geçen ýyl onuň baýlygy 64 mlrd dollar bilen bahalandyryldy). Ilkinji bäşligi 141 mlrd dollar bilen Larri Ellison (Oracle) jemledi.
Dünýädäki milliarderleriň umumy baýlygy 14,2 trln dollara ýetdi. Bu bir ýyl ozalkydan 2 trln dollar köp we 2021-nji ýylda goýlan öňki rekorddan 1,1 trln dollar ýokarydyr.
Milliarderleriň sany hem bir ýyl ozalky 2 640-dan 2 781-e ýetip, rekord goýdy, bu 2021-nji ýylda goýlan iň ýokary görkezijiden 26 birlik köpdür.
Milliarderleriň sany boýunça öňdebaryjy ýurt ABŞ bolmagynda galýar (813 adam, umumy baýlygy 5,7 trln dollar), onuň yzyndan Hytaý (473 adam, 1,7 trln dollar) we Hindistan (200) gelýär.


16.04.2024 15:11
12935

“Forbes” dünýäniň iň baý mirasdüşerleriniň sanawyny hödürledi

Ýylsaýyn baýlygy milliardlarça dollardan geçýän mirasdüşerleriň sanawy barha uzalýar. Bu sanawa öz baýlygyny artdyrmak üçin yhlasly zähmet çekýänler hem, şeýle-de maşgala biznesini dolandyrmakdan çekilip, ony üçünji...

11.04.2024 07:57
7076

Forbes: OpenAI-iň baş müdiri Sem Altman milliarder boldy

“Forbes” žurnalynyň hasaby boýunça, OpenAI kompaniýasynyň baş müdiri Sem Altman milliarder boldy. Ol reýtingde 2692-nji orny eýeledi. Bu barada gagadget.com habar berýär. Žurnalyň maglumatlaryna görä, Altmanyň...

07.04.2024 15:41
15777

Jeff Bezos başlangyç bahadan 35 esse gymmat jaýy satyn alýar

Amazon-yň esaslandyryjysy Jeff Bezos Günorta Floridada üçünji jaýyny satyn alýar. Bloomberg-iň habar bermegine görä, emlägiň bahasy 90 mln dollara barabar. Gyzykly ýeri, bu jaý soňky eýesine, öňki bankçy Hawýer...

29.03.2024 21:11
3047

Ýewropa Komissiýasy Alphabet, Apple, Meta kompaniýalaryna garşy derňew işine başlady

Ýewropa Komissiýasy ÝB-niň sanly bazarlar baradaky kanunynyň, ähtimal, bozulmagy sebäpli Alphabet, Apple we Meta kompaniýalaryna garşy ilkinji derňew işine başlady. Bu barada ÝK-nyň metbugat gullugyna salgylanyp...