30626

Argentina FIFA-nyň reýtinginde ikinji ýere çykdy

Argentinanyň ýygyndysy Katarda geçen dünýä çempionatynda gazanan ýeňşinden soň Halkara futbol federasiýasynyň reýtinginde ikinji ýere çykdylar, Braziliýanyň topary öňdeligi saklap galýar. Reýtingiň täzelenen wersiýasy...

6701

FIFA klublara 200 mln dollardan gowrak öwez tölegini tölär

Futbolyň halkara federasiýasy (FIFA) oýunçylarynyň Katarda geçjek 2022-nji ýylyň futbol boýunça dünýä çempionatynda oýnajak oýunlary üçin öwez tölegini almak isleýän klublardan sargytnamalary kabul etmäge başlady...

10222

FIFA Ekwadory DÇ-2022-ä gatnaşyjylaryň hataryndan çykarmady

FIFA Çiliniň futbol federasiýasynyň Ekwadory Katarda geçiriljek Dünýä çempionaty - 2022-ä gatnaşmakdan mahrum etmek barada arzasyny ret etdi. Belläp geçsek, öň Çiliniň futbol federasiýasy Ekwadoryň ýygyndysynda...

20321

FIFA dünýä çempionatynyň açylyş oýnuny üýtgetdi

Halkara Futbol Federasiýasy (FIFA) 2022-nji ýylda Katarda geçiriljek dünýä çempionatynyň oýunlarynyň senenamasyny neşir etdi. Bu barada guramanyň metbugat gullugy habar berýär diýip, TASS belleýär. 21-nji noýabrda...