3091

Apple I maliýe çärýeginde arassa girdejisini 13% azaltdy

2023-nji maliýe ýylynyň birinji çärýeginde Apple kompaniýasy arassa girdejisini 13,4% we girdejisini 5,5% azaltdy. Görkezijileriň ikisi-de hünärmenleriň çaklamalaryna laýyk gelmedi diýip, Interfax.ru habar berýär...

6153

Ferrari 2022-nji ýylda rekord möçberde arassa girdeji aldy

Italiýanyň sport awtomobillerini öndürijisi Ferrari NV 2022-nji ýylda arassa girdejisini 13% ýokarlandyrdy we girdejiniň 19% ösüşini hasaba aldy. Bu görkezijileriň ikisi-de kompaniýanyň taryhynda rekord derejeli...

7964

Volkswagen 2,8 müň täze IT hünärmenini işe alar

Germaniýanyň Volkswagen AG awtomobil gurluşyk konserni özüniň birnäçe bölümçesinde informasiýa tehnologiýasy gurşawyndaky orunlara 2,8 müň täze işgäri işe almagy meýilleşdirýär. Bu barada kompaniýanyň habaryna...

15663

ABŞ Boeing 747 uçarlarynyň önümçiligini bes etdi

Boeing kompaniýasy Boeing 747 uçarlaryny öndürmegi bes etdi. Bu modeliň iň soňky uçaryny Ewerett ştatyndaky zawodda ýygnalandan soň, Boeing 747-8 Freighter modifikasiýasynda Atlas Air kompaniýasy alar. Bu barada...

3595

Renault Nissan-daky paýyny azaldar

Renault  Renault-Nissan-Mitsubishi bileleşigini emele getirýän fransuz we ýapon kompaniýalarynyň arasynda uzak wagt bäri dowam edip gelýän jedeliň soňuna nokat goýup, Nissan-daky paýyny 43% -den 15% -e çenli azaldar...

4344

LVMH 2022-nji ýylda arassa girdejini 17% ýokarlandyrdy

LVMH kompaniýasy Louis Vuitton we Dior brendleriniň gowy netijeleri görkezmegi netijesinde 2022-nji ýylda arassa girdejisini 17%, girdejisini 23% ýokarlandyrdy. Bu barada interfax.ru belleýär. Kompaniýanyň metbugat...

4180

Microsoft 190 mlrd dollara Netflix-i satyn almaga hyýallanýar

Microsoft korporasiýasy Netflix wideoserwisini satyn almagy göz öňünde tutýar. Bu barada Reýter agentligine salgylanyp, gazeta.ru ýazýar.  Agentligiň habar bermegine görä, geleşik ähli komissiýalaryň we bonuslaryň...

6522

Apple nauşnikleri satmakda dünýäde lider boldy

Canalys barlag kompaniýasy nauşnik satmak çygryndaky öňdebaryjyny ýüze çykarmak boýunça 2022-nji ýylyň üçünji çärýegi üçin taýýarlan hasabatyny çap etdi. Apple öňdebaryjy kompaniýa bolup çykdy. Habar berlişine...

7268

Apple-iň kapitalizasiýasy bir günde 191 mlrd dollara çykdy

Amerikanyň Apple korporasiýasynyň bazar bahasy oktýabr aýynda ABŞ-da puluň hümmetiniň gaçyşynyň haýallamagy sebäpli, penşenbe güni rekord 191 mlrd dollara çykdy. Bu barada anna güni Business Insider portaly habar...

3593

Adidas çärýek girdejisini üç esse azaltdy

Dünýäde sport harytlaryny öndürmek boýunça ikinji orunda durýan Adidas AG 2022-nji ýylyň iýul – sentýabr aýlarynda girdejiniň ýokarlanandygyna garamazdan, arassa girdejisini tas üç esse azaltdy. Bu barada interfax...