10850

Gazagystan IBA ýurtlarynyň reýtinginde birinji orny eýeledi

Halkara Boks Assosiasiýasy (IBA) ähli agram kategoriýasyndaky söweşijileriň reýtinginiň täzelenen görnüşini neşir etdi. Sanawyň birinji ornunda 48 100 utuk bilen Gazagystan ýerleşdi. Ikinji orny 37 600 utuk bilen...

13639

Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystanyň Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň adyndan we hut öz adyndan Kasym-Žomart Tokaýewe Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti wezipesine...

4379

Gazagystanda IT işgärleriň hünär baýramy döredildi

Gazagystanda täze hünär baýramy — Sanlylaşdyrmak we maglumat tehnologiýalary işgärleriniň güni döredildi. Bu barada ýurduň Premýer-ministriniň Metbugat gullugyna salgylanyp, tengrinews.kz habar berýär.  Gazagystanda...

7863

Gazagystan GDA-da başlyklygy Gyrgyzystana geçirdi

Gazagystan Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda başlyklygy resmi taýdan Gyrgyzystana geçirdi. Premýer-ministr Alihan Smailow Astanadaky GDA döwletleriniň hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisinde 2022-nji ýylda...

6493

Gazagystanyň ilat sany ösüşini dowam etdirýär

1-nji sentýabra çenli Gazagystanyň ilatynyň sany ýylyň başyndan bäri 163,7 müň birlik ýa-da 0,84% artyp, 19 667 müň adama ýetdi. Bu barada Gazagystanyň Milli statistika býurosy habar berdi diýip, centralasia.media...

11648

Serdar Berdimuhamedow Gazagystana döwlet saparyny tamamlady

Kasym-Žomart Tokaýew Gazagystana döwlet saparyny tamamlan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy howa menziline çenli ugratdy diýip, Akordanyň metbigat gullugy habar berýär. TmCars.info-nyň habar berşi...

11481

Astana duşuşygynyň jemleri boýunça 14 resminama gol çekildi

Şu gün Gazagystanda döwlet saparynda bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda geçirilen ýokary derejeli gepleşikleriň jemleri boýunça ikitaraplaýyn...

4053

2023-nji ýylda GDA-da Gyrgyzystan başlyklyk eder

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda başlyklyk etmeklik 2023-nji ýylda Gyrgyzystana geçiriler diýip, GDA-nyň ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedew habar berdi. "GDA-da başlyklyk etmek hakynda meselä garaldy. Wekiliýetleriň...