14595

«Bawariýa» täze baş tälimçisini yglan etdi

"Mançester Sitiniň" öňki futbolçysy Wensan Kompani "Bawariýanyň" täze baş tälimçisi boldy. Bu barada nemes klubunyň Metbugat gullugy habar berýär. Belgiýaly hünärmen bilen şertnama 2027-nji ýyl 30-njy iýunyna çenli...

8074

Tomas Tuhel möwsümiň ahyrynda “Bawariýadan” gidýär

Germaniýaly Tomas Tuhel metbugat konferensiýasynda möwsümiň ahyrynda Mýunheniň “Bawariýasynyň” baş tälimçisi wezipesinden gidýändigini aýtdy. Bu barada RIA Nowosti habar berýär. Ilkibaşda Tuheliň “Bawariýa” bilen...

6391

Dortmundyň "Borussiýasy" täze öý oýun eşigini görkezdi

Dortmundyň “Borussiýasy” 2024/2025 möwsüm üçin täze öý oýun eşigi toplumyny hödürledi. Toplum adaty sary-gara reňklerde. Germaniýanyň futbol çempionatynyň 33 oýnundan soň Dortmundyň “Borussiýasynyň” hasabynda 60...

6723

Habi Alonso «Baýeriň» tälimçisi bolup galar

Ispaniýaly hünärmen Habi Alonso Lewerkuzeniň «Baýer» toparynyň tälimçiligini dowam etdirer. Ol bu kararyny ýakyn wagtda yglan eder. Habi Alonsonyň «Baýer» bilen şertnamasy 2024-nji ýylyň tomsuna çenli dowam edýär...

6506

Mýuller «Bawariýa» bilen şertnamasynyň möhletini uzaltdy

Taryhda iň köp baýraga mynasyp bolan nemes futbolçy Tomas Mýuller «Bawariýa» bilen şertnamasyny ýene bir möwsüm uzaltdy diýip, Mýunhen klubynyň resmi web sahypasynda habar berilýär. 34 ýaşly hüjümçi bilen täze...

4831

«Bawariýa» Noýer bilen şertnamasynyň möhletini uzaltdy

Mýunheniň futbol kluby «Bawariýa» resmi web sahypasynda Germaniýanyň milli ýygyndysynyň derwezebany Manuel Noýer bilen şertnamasynyň möhletiniň uzaldylýandygyny habar berdi. 37 ýaşly oýunçy bilen şertnama 2025...

12024

«Bawariýa» Garri Keýniň geçendigini mälim etdi

Mýunheniň «Bawariýasy» resmi çeşmelerinde iňlis hüjümçisi Garri Keýniň transfer edilendigini habar berdi. 30 ýaşly iňlis oýunçysynyň täze klub bilen şertnamasy 2027-nji ýylyň iýun aýyna çenli dowam eder. Keýn “Bawariýada"...

6875

HBS: Tomas Tuhel «Bawariýa» baş tälimçi bellenilip biler

Tomas Tuhel «Bawariýa» mýunhen futbol klubunyň baş tälimçisi bellenilip bilner diýip, Fussball News Bild neşirine salgylanyp habar berýär. Tuhel Londonyň «Çelsi» klubunyň baş tälimçiliginden 7-nji sentýabrda boşadyldy...

6637

Timo Werner «Çelsiden» «Leýpsige» geçdi

Germaniýanyň futbol boýunça ýygyndysynyň hüjümçisi Timo Werner iňlisleriň «Çelsisinden» Germaniýanyň «Leýpsigine» gaýdyp geldi. Ylalaşyk dört ýyla niýetlenen. Werner 26 ýaşynda, ol «Leýpsigden» «Çelsä» 2020-nji...

8838

«Bawariýa» 10-njy gezek Germaniýanyň Superkubogyny gazandy

Mýunheniň «Bawariýa» futbol kluby «Leýpsig» klubuny ýeňip, Germaniýanyň Superkubogyny gazandy. Leýpsigde geçirilen duşuşyk mynmanlaryň hasabyna 5:3 hasabynda tamamlandy. «Bawariýanyň düzüminde gollary Jamal Musiala...

12538

Resmi: Sadio Mane «Liwerpuldan» «Bawariýa» geçdi

«Bawariýa» futbol kluby senegally hüjümçi Sadio Mane bilen şertnama gol çekişendigini habar berdi. Ylalaşyk 2025-nji ýyla çenli dowam eder diýip, «Bawariýanyň» saýtynda habar berilýär. Öň, Mane «Liwerpulda» çykyş...

8778

Lewandowskiý Gerd Mýulleriň rekordyny gaýtalady

“Bawariýa” futbol kluby Germaniýanyň çempionatynyň 27-nji tapgyrynyň oýnunda “Uniony” 4:0 hasabynda utdy. Duşuşyk Mýunhendäki “Alýans-Arenada” geçirildi diýip, TASS-a salgylanyp, Trend habar berýär. Bu oýunda gol...

10993

Azmun resmi taýdan «Baýere» geçdi

«Zenit» resmi saýtynda Serdar Azmunyň klubdan Lewerkuzeniň «Baýer»  klubyna geçendigi barada yglan etdi. Bu barada Sports.ru habar berýär. Klublar 27 ýaşly eýranly futbolçynyň gyşky transfer möwsüminde geçmegi...

13275

Serdar Azmun indiki möwsümden Bundesligada çykyş eder

Türkmen gelip çykyşly eýranly futbolçy, Sankt-Peterburgyň «Zenit» klubynyň hüjümçisi Serdar Azmun tomusda çykyş edýän klubyny üýtgeder. Ol Lewerkuzeniň «Baýeri» bilen şertnama baglanyşar. Şertnama 2027-nji ýyla...

  • «
  • »