Marko Roýs möwsüm gutarandan soň, Dortmundyň «Borussiýasyny» terk eder

  • 05.05.2024 17:33
  • 6800
Marko Roýs möwsüm gutarandan soň, Dortmundyň «Borussiýasyny» terk eder

Dortmundyň "Borussiýasynyň" ýarym goragçysy Marko Roýs möwsüm gutarandan soň, kluby terk eder. Bu barada futbolçynyň özi hem-de klubuň Metbugat gullugy habar berdi.

34 ýaşly Roýs bu nemes klubunda 2012-nji ýyldan bäri çykyş edip gelýärdi. Bu döwürde ol umumylykda 424 oýna gatnaşyp, 168 gol geçirip we 128 gol pasyny berip, "Borussiýanyň" hakyky taryhy oýunçysyna öwrülmegi başardy.
"Borussiýa" bilen bilelikde Roýs 3 gezek Germaniýanyň Superkubogyny (2013, 2014, 2019) we 2 gezek ýurduň Kubogyny (2017, 2021) gazandy, şeýle hem Çempionlar ligasynyň finalyna çykdy (2013). Üç gezek gol Bundesligada möwsümiň iň gowy oýunçysy boldy 
(2012, 2014, 2019).

«Klubda geçiren wagtym üçin çäksiz minnetdar. Bu klubda men ömrümiň ýarysyndan gowragyny geçirdim. Kähalatlarda agyr pursatlar bolan hem bolsa, geçiren her günüme örän şatdyryn" diýip, Roýs aýtdy.

Häzir "Borussiýa D" Germaniýanyň çempionatynda 5-nji orunda ýerleşýär we indiki möwsümde Çempionlar ligasynda çykyşyny kepillendirdi. Çempionlar ligasynyň häzirki möwsüminiň birinji ýarym final duşuşygynda nemes kluby 1:0 hasap bilen "Pari Sen-Žermenden" üstün çykdy. Jogap duşuşygy Parižde 8-nji maýa geçilýän gije geçiriler.


düýn 12:53
5085

Harri Keýn Ýewropanyň iň köp gol geçiren futbolçysyna berilýän "Altyn butsy" baýragyny aldy

Mýunheniň "Bawariýa" klubunyň hüjümçisi Harri Keýn 2023/2024 möwsümiň jemleri boýunça Ýewropa ligalarynyň iň gowy bombardiri hökmünde "Altyn butsy" baýragyny aldy. 30 ýaşly iňlis futbolçysy Germaniýanyň çempionatynda...

27.05.2024 15:37
3371

Hosep Gwardiola bäşinji gezek APL-iň iň gowy tälimçisi boldy

"Mançester Sitiniň" baş tälimçisi Hosep Gwardiola Angliýanyň Premýer-ligasynyň 2023/24 möwsüminiň jemleri boýunça "Iň gowy tälimçi" baýragyny aldy. Ispaniýaly hünärmen bu abraýly baýraga karýerasynda bäşinji gezek...

27.05.2024 13:56
7195

«Al-Aýn» finalda "Ýokogama F.Marinos" klubuny ýeňip, Aziýanyň Çempionlar ligasyny gazandy

Birleşen Arap Emirlikleriniň “Al-Aýn” topary Aziýanyň Futbol Konferederasiýasynyň Çempionlar ligasynyň çempiony boldy. Topar final duşuşygynda Ýaponiýanyň “Ýokogama F. Marinos” toparyny 5:1 hasabynda utup, Aziýa...

26.05.2024 22:50
4060

Pioli “Milanyň” baş tälimçisi wezipesinden gitdi

Stefano Pioli Italiýanyň “Milan” futbol klubunyň baş tälimçisi wezipesinden gitdi. Bu barada toparyň resmi saýtyna salgylanyp, RIA Nowosti ýazýar. KHBS-iň maglumatlaryna görä, toparyň täze tälimçisi wezipesine...