43 oýunlap ýeňilmedik: «Baýer» Ýewropanyň Top 5 ligasynyň rekordyny gaýtalady

  • 15.04.2024 14:25
  • 13645
43 oýunlap ýeňilmedik: «Baýer» Ýewropanyň Top 5 ligasynyň rekordyny gaýtalady

Lewerkuzeniň «Baýer» kluby Habi Alonsonyň ýolbaşçylygynda Bundesliganyň 29-njy tapgyrynda Bremeniň «Werderinden» 5:0 hasabynda üstün çykyp, uly ýeňiş gazandy. Bu ýeňiş diňe bir «Baýere» Germaniýada möhletinden öň çempionlyk getirmän, eýsem, birnäçe taryhy üstünlikleri hem alamatlandyrdy.

«Farmasewtler» 119 ýyllyk taryhynda ilkinji gezek Bundesliganyň çempionlygyny gazandylar. «Baýer» bu kuboga eýe bolan 13-nji klub boldy. Şol bir wagtyň özünde, topar Bundesligada 2023/24-nji möwsümde ýekeje oýunda-da utulmady we ýaryşyň täze rekordyny goýdy. Opta statistika portalynyň habar bermegine görä, bu üstünlik öň 2013/14-nji möwsümde 28 oýunda ýeňilmedik «Bawariýa» degişlidi, şol wagt Mýunheniň kluby hut 29-njy tapgyrda bu yzygiderliligi ýitiripdi.
Mundan başga-da, «Baýer» ähli ýaryşlarda ýeňilmezek tapgyryny 43 oýna çenli uzaltdy we «Ýuwentusyň» 2011-2012-nji ýyllardaky rekordyny gaýtalady.


düýn 15:34
4900

Gurban Berdiýew Azerbaýjanyň "Turan" klubunyň baş tälimçisi boldy

22-nji iýunda Gurban Berdiýew resmi taýdan Azerbaýjanyň «Turan» futbol klubunyň baş tälimçisi boldy. Taraplaryň degişli ylalaşyga gol çekendiklerini klubuň sport direktory Samed Nasibow habar berdi. Berdiýew bilen...

düýn 12:06
7296

Ýewro-2024: Gruziýanyň ilkinji utugy, Portugaliýa pleý-off-da, Belgiýa Rumyniýany utdy

Germaniýada futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň E we F toparlarynyň arasynda ikinji tapgyr duşuşyklar geçirildi. Gruziýanyň milli ýygyndysy Çehiýa bilen 1:1 deňme-deň oýnady. Gamburgda geçen oýun ahyryna çenli...

düýn 00:13
8875

Futbol boýunça Afrika milletleriniň kubogy yza süýşürildi

Afrika milletleriniň kubogy – 2025-iň soňky tapgyry 2025-nji ýylyň 21-nji dekabryndan 2026-njy ýylyň 18-nji ýanwary aralygynda Marokkoda geçiriler. Bu barada Afrikanyň Futbol Konfederasiýasynyň (CAF) resmi saýtyna...

22.06.2024 17:48
10299

“Ýewroda” 16 ýaşly Ýamal 23:00-dan giç oýnasa, Ispaniýa jerime salnyp bilner

Ýewro-2024-de çykyş edýän Ispaniýanyň milli ýygyndysyna kämillik ýaşyna ýetmedikleriň zähmeti baradaky Germaniýanyň kanunlarynyň bozulandygy üçin jerime salnyp bilner. Munuň sebäbi ýaryşyň taryhynda iň ýaş oýunçy...