8291

DÇ-2022: Germaniýa pleý-off tapgyryna çykyp bilmedi

Futbol boýunça dünýä çempionatynda Germaniýa 1/8 final tapgyryna çykyp bilmedi. E toparda üçünji duşuşykda nemes topary 4:2 hasabynda Kosta-Rikadan üstün çykdy we 4 utuk toplady. Emma bu hasap olara diňe toparda...

20591

Germaniýa telefon öýjagazlary bilen hoşlaşýar

Germaniýanyň Deutsche Telekom tellekommunikasiýa kompaniýasy 142 ýyl ulanyşdan soň ýurtda taksofonlaryň ulanylyş döwrüniň tamamlanýandygyny mälim etdi. Häzirki wagtda ýurtda 12 müň taksofon henizem işleýär, ýöne...

7439

DÇ — 2022: Germaniýanyň ýygyndysy Ýaponiýadan ýeňildi

Germaniýanyň milli ýygyndysynyň futbolçylary Katardaky dünýä çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň birinji duşuşygynda Ýaponiýadan 1:2 hasapda ýeňildiler. Dohada geçirilen duşuşygyň 33-nji minudynda Ilkaý Gündogan...

1710

Serdar Berdimuhamedow German bitewüliginiň gününi gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Prezidenti Frank-Walter Ştaýnmaýere German bitewüliginiň güni mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutany...

24653

BMW ýörite gurluşly mehaniki korobkany oýlap tapdy

Germaniýanyň patent pudagynyň binýadynda BMW kompaniýasynyň geçirijiniň mehaniki korobkasyny gerekmejek we howply otlanmalardan goraýan oýlap tapyşy peýda boldy. Onuň gysgaça manysy şeýle: ýörite elektromehaniki...

5849

Timo Werner «Çelsiden» «Leýpsige» geçdi

Germaniýanyň futbol boýunça ýygyndysynyň hüjümçisi Timo Werner iňlisleriň «Çelsisinden» Germaniýanyň «Leýpsigine» gaýdyp geldi. Ylalaşyk dört ýyla niýetlenen. Werner 26 ýaşynda, ol «Leýpsigden» «Çelsä» 2020-nji...

8319

«Bawariýa» 10-njy gezek Germaniýanyň Superkubogyny gazandy

Mýunheniň «Bawariýa» futbol kluby «Leýpsig» klubuny ýeňip, Germaniýanyň Superkubogyny gazandy. Leýpsigde geçirilen duşuşyk mynmanlaryň hasabyna 5:3 hasabynda tamamlandy. «Bawariýanyň düzüminde gollary Jamal Musiala...

10777

Türkmenistanyň Germaniýadaky ilçihanasy Berlinde çäre gurady

Golaýda Berlinde Türkmenistanyň Germaniýadaky ilçihanasy Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan çäre geçirdi. Germaniýanyň Daşary işler ministrliginiň...

10304

Lewandowski «Bawariýadan» gitmek isleýär

Germaniýanyň «Bawariýa» klubunyň polşaly hüjümçisi Robert Lewandowski toparyndan gitmäge hyýallanýar. Bu barada ol duşenbe güni Warşawada geçen metbugat maslahatynda aýtdy. «Meniň «Bawariýadaky» taryhym tamam boldy...

11830

BMW maý aýynda X1 krossoweriniň täze neslini tanyşdyrar

BMW kompaniýasy 2022-nji ýylyň maý aýynyň başynda tanyşdyryljak ykjam X1 krossoweriniň  tizerini ýaýratdy. Modeliň adaty içinden ot alýan hereketlendirijili görnüşem, dolulygyna toguň güýji bilen işleýän görnüşem...

18505

BMW X7 flagman krossowerini täzeledi

BMW kompaniýasy täzelenen BMW X7 flagman krossoweri bilen tanyşdyrdy. Bawariýa nyşanly iň uly awtoulagyň daşky görnüşi we içi düýpli üýtgeşmä eýe boldy, şeýle tehniki «maňzy» döwrebaplaşdyryldy. Özgerdilen X7-ni...

11029

Mýunhende depesi Gün panelli awtobuslar synagdan geçirilýär

Sion günmobillerini işläp taýýarlaýjy we olaryň geljekki öndürijisi, Sono Motors ýaş nemes kompaniýasy Mýunhe niň şäher ulag guramasy bilen bilelikde şäheriň tejribe geçirilýän ugurlaryna depesi Gün panelli ýolagçy...

10028

Porsche Ýewropadan daşarda ilkinji zawodyny açdy

Porsche kompaniýasy häzire çenli ähli awtomobillerini Ýewropada öndürýärdi. Germaniýadan başga-da awtoulaglar Slowakiýada hem çykarylýar. Öň iki orunlyk Porsche Boxster awtoulagy Finlýandiýa-da ýygnalýardy. Indi...

12297

Germaniýanyň Prezidenti koronawirus bilen keselledi

Germaniýanyň 66 ýaşly prezidenti Frank-Walter Ştaýnmaýere we onuň aýaly Elke Býudenbendere koronawirus ýokuşdy. Bu barada sişenbe güni döwlet baştutanynyň kanselýariýasy habar berdi. «Sişenbe güni ekspress-test...

3977

GFR-iň Prezidenti Ştaýnmaýer ikinji möhlete saýlandy

Germaniýanyň Federal birleşigi Respublikanyň Prezidenti Frank-Walter Ştaýnmaýeri ikinji möhlete saýlady. Bu barada ýekşenbe güni nemes teleýaýlymlary habar berdi. Prezidenti saýlamak üçin ýygnanýan ýörite konstitusion...

10324

Azmun resmi taýdan «Baýere» geçdi

«Zenit» resmi saýtynda Serdar Azmunyň klubdan Lewerkuzeniň «Baýer»  klubyna geçendigi barada yglan etdi. Bu barada Sports.ru habar berýär. Klublar 27 ýaşly eýranly futbolçynyň gyşky transfer möwsüminde geçmegi...