“Baýer” 44 oýun bäri ýeňilmän gelýär. Klub Ýewropanyň iň gowy 5 ligasynyň rekordyny täzeledi

  • 19.04.2024 14:49
  • 8876
“Baýer” 44 oýun bäri ýeňilmän gelýär. Klub Ýewropanyň iň gowy 5 ligasynyň rekordyny täzeledi

Lewerkuzeniň “Baýeri” taryhy ýazmagy dowam etdirýär. 18-nji aprelde öňki ispaniýaly futbolçy Habi Alonsonyň ýolbaşçylygyndaky topar Ýewropa ligasynyň 1/4 finalynyň jogap oýnunda “West Hem” bilen 1:1 hasabynda deňme-deň oýnady we iki duşuşygyň jemi boýunça (3:1) ýeňiş gazandy.

Bu netije “Baýeri” diňe bir ýarym finala çykarman, eýsem taryhy ähmiýetli boldy.
Žeremi Frimpongyň 86-njy minutdaky goly netijesinde “Baýer” Ýewropanyň iň gowy 5 ligasyndaky (Italiýa, Ispaniýa, Fransiýa, Germaniýa, Angliýa) toparlaryň arasynda ýeňlişsiz oýunlarynyň sany boýunça täze rekord goýdy – 44 oýun.
Öňki rekord 2011/12-möwsüminden bäri “Ýuwentusa” degişlidi (43 oýun).
Belläp geçsek, bu “Baýeriň” şu möwsümde ýeke-täk üstünligi däl. Topar taryhda ilkinji gezek Bundesliganyň çempiony boldy, şeýle-de Germaniýanyň Kubogynyň finalyna çykdy – bu ýerde “Kaýzerslautern” bilen duşuşar.
Topar Ýewropa ligasynyň ýarym finalynda bolsa “Roma” bilen oýnar.


şu gün 13:49
3931

Ýewro-2024: Italiýa soňky sekuntlarda Horwatiýa bilen deňleşip, pleý-off-a çykdy

Leýpsigde Ýewro-2024-üň toparlaýyn tapgyrynyň Italiýa bilen Horwatiýanyň arasynda üçünji tapgyr oýny geçirildi. Duşuşyk diýseň täsirli boldy we deňme-deň – 1:1 hasabynda tamamlandy. Oýnuň birinji ýarymynda italiýalylar...

düýn 10:50
9115

Ýewro-2024: Şweýsariýa pleý-off-da, Wengriýa iň giçki goly geçirdi, Noýer rekordy täzeledi

Germaniýanyň milli ýygyndysy Şweýsariýa bilen 1:1 hasapda oýnap, Ýewro-2024-üň  A toparynda birinji orundan pleý-off tapgyryna çykdy. Duşuşyk Maýn boýundaky Frankfurtda geçirildi. 28-nji minutda şweýsariýalylar...

23.06.2024 15:34
7416

Gurban Berdiýew Azerbaýjanyň "Turan" klubunyň baş tälimçisi boldy

22-nji iýunda Gurban Berdiýew resmi taýdan Azerbaýjanyň «Turan» futbol klubunyň baş tälimçisi boldy. Taraplaryň degişli ylalaşyga gol çekendiklerini klubuň sport direktory Samed Nasibow habar berdi. Berdiýew bilen...

23.06.2024 12:06
9341

Ýewro-2024: Gruziýanyň ilkinji utugy, Portugaliýa pleý-off-da, Belgiýa Rumyniýany utdy

Germaniýada futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň E we F toparlarynyň arasynda ikinji tapgyr duşuşyklar geçirildi. Gruziýanyň milli ýygyndysy Çehiýa bilen 1:1 deňme-deň oýnady. Gamburgda geçen oýun ahyryna çenli...