9183

"Baýer" rekord goýup, Ýewropa ligasynyň finalyna çykdy

Lewerkuzeniň "Baýeri" Ýewropa ligasynyň ýarym finalynyň jogap duşuşygynda "Roma" bilen deňme-deň oýnap (2:2), ýaryşyň finalyna çykdy. Jogap duşuşygy Germaniýada geçirildi. Duşuşygyň barşynda ýer eýeleri 0:2 utulyp...

7798

Ýewropa ligasynyň ähli ýarym finalçylary belli boldy

Ýewropa ligasynyň 1/4 finalynyň jogap oýunlary geçirildi. “Atalanta” (Italiýa) “Liwerpuldan” (Angliýa) 0:1 hasabynda utuldy, ýöne birinji oýunda gazanan uly ýeňşiniň (3:0) netijesinde indiki tapgyra geçmegi başardy...

14294

Ýewropa ligasynyň 1/4 finalynyň bije çekişiginiň netijeleri

Şu gün Nýon şäherinde 2023/24 möwsüminiň Ýewropa ligasynyň 1/4 finalynyň bije çekişigi geçirildi. Bu tapgyrda bir ýurtdan bolan toparlar biri-biri bilen oýnap bilýär. Şeýlelikde: “Milan” – “Roma” “Liwerpul” – “Atalanta”...

7120

Ýewropa ligasynyň çärýek finalçylarynyň ählisi belli boldy

Ikinji möhüm ýewrokubok ýaryşy bolan UEFA-nyň Ýewropa ligasynyň 1/8 finalynyň jemleýji oýunlary tamamlandy. Şeýlelikde, Ýewropa ligasynyň 1/4 finalyna “Liwerpul”, “Marsel”, “Roma”, “Benfika”, “West Hem”, “Atalanta”...

7175

Ýewropa ligasynyň ilkinji geçiş oýunlaryna syn

15-nji fewralda we 16-njy fewrala geçilen gije UEFA-nyň Ýewropa ligasynyň ilkinji geçiş oýunlary geçirildi. Toparlar 1/8 finala çykmak ugrunda göreşdiler. Bu tapgyrda Ýewropa ligasynyň toparlaýyn tapgyrynda ikinji...

9480

UEFA Ýewropanyň Superkubogynyň formatyny üýtgetmegi mümkin

Iňlis “Mançester Sitisi” bilen Ispaniýanyň “Sewilýasynyň” (1:1, jerime urgulary - 5:4) arasyndaky Ýewropanyň Superkubogy ugrundaky final oýny bu formatda oýnalan iň soňky oýun bolmagy mümkin. UEFA ýaryşy özgertmegiň...

14361

Ýewropa ligasynyň çärýek final jübütleri belli boldy

Ýewropa ligasynyň çärýek final tapgyrynyň jübütleri şulardan ybarat: «Mançester Ýunaýted» (Angliýa) — «Sewilýa» (Ispaniýa); «Ýuwentus» (Italiýa) — «Sporting» (Portugaliýa); «Baýer» (Germaniýa) — «Ýunion» (Belgiýa)...

12105

Ýewropa ligasynyň 1/4 finalyna gatnaşyjylar belli boldy

Ýewropa ligasynyň şu möwsüminiň çärýek finalynda çykyş etjek klublar belli boldy. Ýaryşyň indiki tapgyryna «Mançester Ýunaýted», «Feýenoord», «Sewilýa», «Ýuwentus», «Baýer», «Ýunion», «Roma» we «Sporting» çykdy...

5219

Finlýandiýa gazyň sarp edilişini iki esse azaltdy

Finlýandiýa ýylyň birinji ýarymynda önümçilikde ýa-da jaýlary ýylatmakda bökdençlige ýol bermezden tebigy gazyň sarp edilişini iki esse azaltdy diýip, ýurduň iň uly gazeti bolan “Helsingin sanomat” habar berýär...

13060

«Aýntraht» UEFA Ýewropa ligasynyň ýeňijisi boldy

«Aýntraht» nemes futbol kluby final duşuşygynda Şotlandiýanyň «Glazgo Reýnjers» klubuny ýeňip, UEFA Ýewropa ligasynyň ýeňijisi bolmagy başardy. Duşuşyk Ispaniýanyň Sewilýa şäherinde «Roman Sançes Pishuan» stadionynda...