Ýewropa ligasynyň ähli ýarym finalçylary belli boldy

  • 19.04.2024 11:12
  • 7764
Ýewropa ligasynyň ähli ýarym finalçylary belli boldy

Ýewropa ligasynyň 1/4 finalynyň jogap oýunlary geçirildi.

“Atalanta” (Italiýa) “Liwerpuldan” (Angliýa) 0:1 hasabynda utuldy, ýöne birinji oýunda gazanan uly ýeňşiniň (3:0) netijesinde indiki tapgyra geçmegi başardy.
“West Hem” (Angliýa) we “Baýer” (Germaniýa) 1:1 hasabynda deňme-deň oýnady. Germaniýanyň kluby birinji duşuşykda 2:0 hasabynda ýeňiş gazanypdy, ýöne toparyň jogap oýnunyň ahyryndaky soňky goly Ýewropanyň iň gowy 5 ligasynyň arasynda ýeňlişsiz tapgyr boýunça rekord goýmak üçin zerurdy.
Italýan dörtden bir finalynda “Roma” “Milany” 2:1 hasabynda utdy. Birinji oýunda-da “Roma” 1:0 hasabynda ýeňiş gazanypdy.
“Marsel” (Fransiýa) “Benfikany” (Portugaliýa) esasy wagtda 1:0 hasabynda utdy. Iki duşuşygyň jemi boýunça hasap 2:2 boldy, şonuň üçin bu jübütde ýeňiji penalti tapgyrynda kesgitlendi. On bir metrden urgy boýunça fransuz klubunyň oýunçylary has takyk boldy – 3:2.  
Şeýlelikde, ýaryşyň ýarym finalynda şular duşuşar:

  • “Marsel” (Fransiýa) – “Atalanta” (Italiýa)
  • “Roma” (Italiýa) – “Baýer” (Germaniýa).

Ilkinji oýunlar 2-nji maýda, jogap oýunlary 9-njy maýda geçer. Ýaryşyň finaly 22-nji maýda Dublindäki “Awiwa” stadionynda geçiriler.


şu gün 17:42
5133

Mbappe Niderlandlar bilen oýny sypdyryp biler. Ol awstriýalylar bilen oýunda burnuny döwdürdi

Fransiýanyň milli ýygyndysynuyň hüjümçisi Ýewropa çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň birinji oýnunda (Awstriýa garşy, 1:0) burnuny döwdürdi we operasiýa ediler. Bu barada L'Equipe fransuz neşiri ýazýar. Waka duşuşygyň...

şu gün 17:27
2640

Serhio Ramos "Sewilýany" terk etdi. Ol MLS-e geçip biler

Dünýä çempiony, Ispaniýanyň milli ýygyndysynyň düzüminde iki gezek Ýewropa çempiony futbolçy Serhio Ramos ispan "Sewilýasyny" terk etdi. Bu barada klubuň X sosial ulgamyndaky resmi akkauntynda habar berilýär. Ramos...

şu gün 10:58
6706

Ýewro-2024: Türkiýe Gruziýany, Portugaliýa Çehiýany ýeňdi

Ýewro-2024-üň toparlaýyn tapgyrynyň birinji oýnunda Türkiýäniň milli ýygyndysy 3:1 hasap bilen Gruziýadan üstün çykdy. Duşuşyk Dortmunda geçirildi. Türkler Mert Mýulduryň urgusy bilen 25 minutda hasaby açdylar...

düýn 10:11
8940

Belgiýa Slowakiýadan utuldy. Ýewro-2024-üň 4-nji oýun gününiň netijeleri

Germaniýada dowam edýän futbol boýunça Ýewropa çempionatynda Ukrainanyň milli ýygyndysy garaşylmadyk ýagdaýda Rumyniýadan 3:0 hasabynda utuldy. Geçen Ýewro-da çärýek final tapgyra barmagy başaran ukrainalylar ähli...