14128

Sportico neşiri dünýäniň iň gymmat futbol klubuny aýtdy

Sportico sport portaly häzirki wagtda iň gymmat futbol klublarynyň sanawyny hödürledi. Reýtingde birinji orny Angliýanyň “Mançester Ýunaýtedi” eýeledi. Onuň bahasy 6,2 mlrd dollar diýlip hasaplanylýar. Ikinji orunda...

10307

HBS: “Liwerpul” täze tälimçini bellemäge ýakyn

Angliýanyň “Liwerpul” futbol kluby täze baş tälimçini bellemäge ýakyn. Insaýder Fabrisio Romanonyň maglumatlaryna görä, ol häzirki wagtda “Feýenoord” toparyna ýolbaşçylyk edýän 45 ýaşly niderlandiýaly hünärmen...

7768

Ýewropa ligasynyň ähli ýarym finalçylary belli boldy

Ýewropa ligasynyň 1/4 finalynyň jogap oýunlary geçirildi. “Atalanta” (Italiýa) “Liwerpuldan” (Angliýa) 0:1 hasabynda utuldy, ýöne birinji oýunda gazanan uly ýeňşiniň (3:0) netijesinde indiki tapgyra geçmegi başardy...

14265

Ýewropa ligasynyň 1/4 finalynyň bije çekişiginiň netijeleri

Şu gün Nýon şäherinde 2023/24 möwsüminiň Ýewropa ligasynyň 1/4 finalynyň bije çekişigi geçirildi. Bu tapgyrda bir ýurtdan bolan toparlar biri-biri bilen oýnap bilýär. Şeýlelikde: “Milan” – “Roma” “Liwerpul” – “Atalanta”...

9608

Messi, Holand we Jokowiç sport “Oskaryna” dalaş edýär

Sport “Oskary” diýlip atlandyrylýan abraýly Laureus baýragyna dalaşgärler belli boldy. Sekiz nominasiýada dalaşgärleriň sanawy guramaçylyk komitetiniň saýtynda ýerleşdirildi diýip, RBK habar berýär. Baýragyň gowşurylyş...

13431

Mohamed Salah «Al-Ittihad» saud klubuna geçmäge razylyk berdi

«Liwerpulyň» hüjümçisi Mohamed Salah ýakyn wagtda Saud Arabystanynyň klubuna geçip biler. beIN Sports neşiriniň habar bermegine görä, müsürli futbolçy «Al-Ittihada» geçmäge razylyk berdi. Häzirki wagtda karar «Liwerpula»...

5801

«Çelsi» Poçettinony baş tälimçi edip bellär

Insaýder Fabrisio Romanonyň habar bermegine görä, Londonyň kluby Poçettinony baş tälimçi edip bellemek kararyna geldi. Taraplar ylalaşyk gazandylar. Argentinaly hünärmen ýakyn wagtda gol çekiljek uzak möhletli...

12289

Roberto Firmino «Barselona» geçmek barada ylalaşyk gazandy

«Liwerpulyň» hüjümçisi Roberto Firmino şu tomus «Barselona» erkin transfer bilen goşulmak barada ylalaşyk gazandy diýip, MailSport habar  berýär. 31 ýaşly Firmino 2015-nji ýyldan bäri «Liwerpulyň» düzüminde çykyş...

16714

«Liwerpul» «Mançester Ýunaýtedi» 7:0 hasapda ýeňdi

Futbol boýunça Angliýanyň çempionatynyň 25-nji tapgyr duşuşygynda «Liwerpul» öz meýdançasynda «Mançester Ýunaýtedi» 7:0 hasabynda ýeňdi. Duşuşyk ýekşenbe güni «Enfild» stadionynda geçirildi. Gollary Kodi Gakpo...

15761

Kodi Gakpo «Liwerpulyň» oýunçysy boldy

Niderlandly hüjümçi Kodi Gakpo «Liwerpulyň» hüjümçisi boldy. Mersisaýdlylar muny öz resmi saýtynda yglan etdiler. Resmi geçiş ýanwar aýynyň başynda, gyşky transfer penjiresiniň açylmagy bilen amala aşyrylar. Futbolçy...

14719

“Liwerpul” futbol kluby satuwa çykaryldy

“Iňlisleriň “Liwerpul” futbol klubuna eýelik edýän ABŞ-nyň “Fenway Sports Group” (FSG) kompaniýasy topary satuwa çykardy” diýip, kompaniýanyň beýanatyna salgylanyp, “The Athletic” habar berýär. Bu maglumaty mir24...

16613

Çempionlar ligasynyň 1/8 finalynyň bijeleri çekildi

7-nji noýabrda Şweýsariýanyň Nýon şäherinde Çempionlar ligasynyň 1/8 finalynyň bijeleri çekildi. Oňa toparlaýyn tapgyrda birinji we ikinji orunlary eýelän 16 klub  gatnaşdy. Netijede, 1/8 final duşuşyklary şu aşakdakylardan...

18843

APL-iň iň ýokary hak alýan futbolçysy belli boldy

«Liwerpulyň» müsürli hüjümçisi Mohamed Salah Angliýanyň premýer-ligasynyň (APL) iň ýokary hak alýan oýunçysy boldy. Bu barada «Daily Mail» habar berýär diýip, gazeta.ru belleýär. Ýatlap geçsek, 1-nji iýulda “Liwerpul”...

12546

Resmi: Sadio Mane «Liwerpuldan» «Bawariýa» geçdi

«Bawariýa» futbol kluby senegally hüjümçi Sadio Mane bilen şertnama gol çekişendigini habar berdi. Ylalaşyk 2025-nji ýyla çenli dowam eder diýip, «Bawariýanyň» saýtynda habar berilýär. Öň, Mane «Liwerpulda» çykyş...