HBS: “Liwerpul” täze tälimçini bellemäge ýakyn

  • 30.04.2024 18:53
  • 10227
HBS: “Liwerpul” täze tälimçini bellemäge ýakyn

Angliýanyň “Liwerpul” futbol kluby täze baş tälimçini bellemäge ýakyn. Insaýder Fabrisio Romanonyň maglumatlaryna görä, ol häzirki wagtda “Feýenoord” toparyna ýolbaşçylyk edýän 45 ýaşly niderlandiýaly hünärmen Arne Slot bolar diýip, “Çempionat” ýazýar.

Slotyň bellenilendigi barada resmi bildirişiň şu hepde bolmagyna garaşylýar. Romanonyň maglumatlaryna görä, klublar eýýäm zerur resminamalara gol çekdiler. Slot taryhda iň gymmat niderlandiýaly tälimçi bolar. “Liwerpul” tälimçi üçin 13-15 mln ýewro möçberde kompensasiýa tölär.
“Liwerpulyň” häzirki baş tälimçisi Ýurgen Klopp möwsümiň ahyrynda klubdan gider.
Slot 2021-nji ýylyň tomsundan bäri “Feýenoordda” işläp, gowy netijeleri gazandy: ähli ýaryşlarda 145 oýunda 94 ýeňiş, 27 deňme-deňlik we 24 ýeňliş. Ujypsyz serişdeler bilen tälimçi “Feýenoordy” Konferensiýalar ligasynyň finalyna (2022) we Ýewropa ligasynyň dörtden bir finalyna (2023) çykardy.
Bilermenler Sloty Hosep Gwardiolanyň yzyna eýeriji hasaplaýarlar we Mikel Arteta hem Roberto De Dzerbi bilen deňeşdirýärler. Niderlandiýaly hünärmeniň “Feýenoord” bilen häzirki şertnamasy 2026-njy ýylyň tomsuna çenli niýetlenýär.


şu gün 08:52
7234

«Barselona» Hawini tälimçilikden boşadandygyny resmi taýdan habar berdi

«Barselona» Hawini klubuň baş tälimçisi wezipesinden boşatdy. Bu karar Hawiniň , klubuň prezidenti Žoan Laporta, sport meseleleri boýunça wise-prezidenti Rafa Ýuste, sport direktory Deku, şeýle hem Hawiniň kömekçisi...

düýn 14:07
7073

Stambul 2026-njy we 2027-nji ýyllarda Ýewropa ligasynyň we Konferensiýalar ligasynyň finallaryny kabul eder

2026-njy ýylda Ýewropa ligasynyň final duşuşygy Stambulda "Beşiktaş Park" stadionynda geçiriler. Bir ýyl soň bolsa, şol ýerde Konferensiýalar ligasynyň finaly geçer. Bu barada UEFA-nyň resmi saýtynda yglan edildi...

düýn 13:52
4821

2025/26-möwsüminde Çempionlar ligasynyň finaly Wengriýanyň paýtagtynda geçiriler

2025/2026-möwsüminiň Çempionlar ligasynyň finalyny Wengriýa kabul eder. Ýaryşyň aýgytlaýjy oýny Budapeştdäki “Puşkaş Arena” stadionynda geçiriler. Bu barada UEFA-nyň resmi saýtyna salgylanyp, RIA Nowosti ýazýar...

23.05.2024 16:14
9071

Oaktree amerikan gaznasy “Interiň” täze eýesi boldy

Milandan (Italiýa) “Inter” futbol kluby Oaktree amerikan maýa goýum gaznasynyň gözegçiligine geçdi. Klubuň eýesiniň çalyşmagy Hytaýyň Suning Group holding kompaniýasynyň üç ýyl mundan ozal Oaktree-den alnan 395...