6956

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Ýakyn wagtda Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi hem-de iki ýurduň telekeçileriniň arasynda işewür duşuşyklary geçiriler. Bu barada Owganystanyň Söwda we senagat ministrligi habar berýär. Owganystanyň “Pajhwok”...

35477

Türkmenistanyň ugradan ynsanperwer ýüki Owganystana bardy

Şu gün, 11-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, ugradylan ynsanperwer ýüki Owganystana bardy. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Metbugat gullugy habar berdi. Ynsanperwer...