Türkmenistan we Owganystan Hyratdaky kiçi elektrik bekediniň kuwwatlygyny artdyrmak boýunça taslamanyň möhletlerini maslahatlaşdylar

  • 12.03.2024 21:44
  • 7941
Türkmenistan we Owganystan Hyratdaky kiçi elektrik bekediniň kuwwatlygyny artdyrmak boýunça taslamanyň möhletlerini maslahatlaşdylar

Türkmen diplomatlary Owanystanyň iri energetika kompaniýasy bolan “Da Afghanistan Breshna Sherkat-yň” wekilleri bilen gepleşikleri geçirdiler. Hyrat sebitindäki “Nur-al-Jihad” kiçi elektrik bekediniň kuwwatlykaryny artdyrmak boýunça taslamany durmuşa geçirmek duşuşygyň esasy özenini düzdi. Bu barada ORIENT kompaniýanyň Metbugat gullugyna salgylanyp habar berýär.

Taraplar täze enjamlary ornaşdyrmagyň möhleti, bu babatdaky işleri çaltlandyrmak hem-de goňşy döwletiň energetika kuwwatlyklaryny ýokarlandyrmak bilen bagly meselelere garadylar.
Nobatdaky gezek geçirilen duşuşygyň jemleri boýunça ozal baglaşylan ylalaşyklary resmileşdirýän bilelikdäki Teswirnama kabul edildi.


şu gün 16:46
1515

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

şu gün 16:33
2838

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

şu gün 15:43
666

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny habar berdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri...

şu gün 14:22
3682

Balkan welaýatynyň ilaty üçin täze awtoulaglaryň 200-si hyzmat edip başlady

Ýaponiýanyň önümi bolan täze «Toyota Coaster» kysymly orta synply, «Toyota Hiace» kysymly kiçi synply awtobuslaryň jemi 200 sanysy Balkan welaýatynyň ilatyna hyzmat edip başlady. Täze ulaglar şäherara we şäherýaka...