16977

Antarktidada howa rekord derejede maýlady

Antarktidada Ukrainanyň “Akademik Wernadskiý” stansiýasy temperatura rekordyny hasaba aldy. Milli Antarktika ylmy merkeziniň Facebook sahypasynda habar bermegine görä, temperatura Selsiý boýunça +12,7 gradusa çenli...

22480

Madagaskara weýran ediji siklon aralaşdy

Madagaskara ýumrulan “Batsirai” atly güýçli tropiki siklon netijesinde azyndan 10 adam aradan çykdy. 50 müňe golaý ýaşaýjy öýlerini terk edip, ýörite döredilen gaçybatalgalarda gizlenmeli boldular diýip, Euronews...

11725

Ewerestiň buzluklary çalt eräp başlady

Ýeriň polýar sebitleri we dag buzluklary global ýylamanyň ilkinji “pidalary” boldular diýip, Ýandeks habar berýär. Aýratynam, alymlar ýüzýyllygyň ortalaryna çenli Alp daglarynyň buz örtükleriniň adamzadyň mundan...

8853

Google öýünden işleýän işgärlerine $1600 tölär

Google kompaniýasy koronawirusyň täze omikron ştammynyň döremegi sebäpli öýünden işlemäge mejbur bolýan dünýädäki işgärlerine 1600 dollardan tölär. Reuters agentliginiň belleýşi ýaly, bu tejribe geçýänlere-de degişli...

32500

Gurbanguly Berdimuhamedow Wladimir Putine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky ilçihanasy metbugat beýanatyny ýaýratdy. Onda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň RF-niň Kemerow oblastynyň «Listwýažnaýa» şahtasynda bolup geçen heläkçilikli...

21065

Ýupiter planetasy äpet asteroid bilen çaknyşdy

Gün ulgamynyň iň uly planetasy bolmak aňsat däl: Ýupiter ýene-de mähnet asteroid bilen çaknyşdy. Bu barada astronews.ru habar berdi. Ýakynda ýaponiýaly asmany synlaýjylar planetanyň demirgazyk ýarym şarynda asteroidiň...

13356

Antarktidada iň sowuk gyş hasaba alyndy

Aprel-sentýabr aýlary aralygynda alymlar Antarktidada minus 61 gradus temperaturany hasaba aldylar. Bu barada Live Science salgylanyp, vokrugsveta.ru habar berdi. Munuň özi 1957-nji ýylda howanyň ýagdaýyna gözegçilik...

7478

Ýaponiýanyň günorta-günbatarynda wulkan atyldy

Ýaponiýanyň Suwanose günorta-günbatar adasynda wulkan atylmasy bolup geçdi. Bu barada Ýaponiýanyň milli meteorologiýa gullugyna salgylanyp, TASS habar berdi. Kraterden 1 kilometr radiusda bolup geçen hadysanyň...

3804

Ýewropada 2021-nji ýylyň tomsy 30 ýylda iň yssysy boldy

Şu ýyl Ýewropada tomus soňky 30 ýylda iň yssy tomus boldy. Copernicus hemra monitoring maksatnamasynyň hasabatynda habar berlişi ýaly, 2021-nji ýylyň iýun aýyndan awgust aýy aralygynda ortaça temperatura 1991-nji...

43549

Türkmen Lideri gazak kärdeşine gynanç hatyny ýollady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe ýurduň Žambyl welaýatyndaky harby bölüminde bolup geçen, adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren...

9162

Grenlandiýa buzlugynda ilkinji gezek ýagyş ýagdy

14-nji awgustda Grenlandiýanyň iň beýik nokadynda (deňiz derejesinden, takmynan, 3,2 müň metr) gözegçiligiň tutuş taryhynyň dowamynda ilkinji gezek ýagyn gar däl-de, ýagyş görnüşinde ýagdy. Ýagşyň ýagmagy birnäçe...