15150

«Arçman» şypahanasynyň durky düýpli täzelener

«Nahal» hojalyk jemgyýeti Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndaky «Arçman» şypahanasynda goşmaça täze 400 orunlyk bejeriş merkeziniň binalar toplumynyň taslamasyny düzer we ony döwrebap enjamlar bilen üpjün edip...

11364

Arkadag şäherindäki dermanhanalar gije-gündiz işleýär

Arkadag şäherinde dermanhanalar ilata gije-gündiziň dowamynda arakesmesiz we dynç günsüz hyzmat edýärler. Bu barada «Arkadag» gazetinde habar berilýär. Täze şäherdäki dermanhanalarda ýurdumyzda öndürilýän we daşary...