11668

Türkmenistanda immunizasiýa hepdeligi dowam edýär

Köp ýurtlarda Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýewropa sebitiniň teklibi boýunça her ýyl immunizasiýa hepdeligi geçirilýär. Onuň esasy maksady ene-atalaryň, hossarlaryň, saglygy goraýyş işgärleriniň, ýolbaşçylaryň...

5768

Aşgabatda onkologlaryň halkara forumy geçirildi

Aşgabatda ýokanç däl keselleriň öňüni almak, diagnoz goýmak we bejermek meselelerine bagyşlanan halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi. Foruma Türkmenistandan, Germaniýadan, Türkiýeden, Azerbaýjandan we Belarusdan...

15557

«Arçman» şypahanasynyň durky düýpli täzelener

«Nahal» hojalyk jemgyýeti Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndaky «Arçman» şypahanasynda goşmaça täze 400 orunlyk bejeriş merkeziniň binalar toplumynyň taslamasyny düzer we ony döwrebap enjamlar bilen üpjün edip...