9447

Menni Pakýao 2021-nji ýyldan bäri ilkinji gezek ringe çykar

Sekiz agram derejesinde boks boýunça öňki dünýä çempiony 45 ýaşly Menni Pakýao Rizin guramasynyň çempiony Tihiro Sudzukä garşy görkezme tutluşygyny geçirer, şondan soň WBC guşagy üçin titul söweşini geçirmegi göz...

18817

Aleksandr Usik absolýut dünýä çempiony adyny ýitirer

Professional boksda birbada birnäçe abraýly gurama bolup, olaryň her biri öz dünýä çempiony guşagyny berýär. Haçan-da boksçy ähli möhüm wersiýalar boýunça çempion bolanda, ol absolýut diýlip atlandyrylýar. Ýakynda...

20380

Meýwezeriň indiki garşydaşy yglan edildi

Bir gezek hem ýeňilmedik amerikaly boksçy, bäş agram derejesindäki öňki dünýä çempiony Floýd Meýwezer-kiçi watandaşy Wiktor Ortiz bilen görkezme söweşinde ringe gaýdyp geler. Bu barada "Çempionat" Salwador Rodrigesiň...

7319

Alkaras dördünji gezek absolýut çempion titulyny gorady

Meksikaly boksçy Saul Alwares watandaşy Haýme Mungiýadan üstün çykyp, orta agramda absolýut dünýä çempiony titulyny gorap saklady.  Las-Wegasda geçirilen 12 raundlyk söweşde Alwares emin agzalarynyň biragyzdan...

20306

Boksçy Maýk Taýson gulak şekilinde süýji çykardy

Boksçy Maýk Taýsonyň gulak şekilindäki süýjüleri Nýu-Ýorkdaky dükanlarda satylyp başlandy. Bu barada New York Post habar berýär. Marmeladyň şekili öňki boksçynyň 1997-nji ýylda Ewander Holifild bilen bolan söweşini...

12337

WBC Joşuany çempionlyk söweşine dalaşgär görkezdi

Boks boýunça has agyr agram derejesinde dünýäniň ozalky çempiony britaniýaly Entoni Joşuanyň Aleksandr Usik bilen Taýson Fýuriniň arasyndaky söweşde ýeňijiniň garşydaşy bolmak ähtimallygy örän ýokary. Ozal habar...

14274

Mohammed Ali WWE-niň Şöhrat zalyna giriziler

Ady rowaýata öwrülen amerikaly boksçy we 81 kg çenli agram derejesinde 1960-njy ýylyň Olimpiýa çempiony Mohamed Ali WWE-niň (World Wrestling Entertainment) Şöhrat zalyna giriziler. Bu barada guramanyň ýolbaşçylygy...

13800

Entoni Joşua ikinji raundda Frensis Ngannudan üstün çykdy

Agyr agramda dünýäniň öňki çempiony Entoni Joşua (Beýik Britaniýa) bilen agyr diwizionda UFC-niň guşagynyň öňki eýesi kamerunly Frensis Ngannunyň arasyndaky söweş ikinji raundda Joşuanyň nokaut arkaly ýeňmegi bilen...

5573

Tim Szýu amerikaly Kit Turmana garşy titul goragyny geçirer

Bütindünýä boks guramasynyň (WBO) wersiýasy boýunça birinji orta agramda dünýä çempiony awstraliýaly Tim Szýu amerikaly Kit Turmana garşy titul goragyny geçirer. Bu barada ESPN neşirine salgylanyp, rsport.ria.ru...

27117

Amerikaly boksçy dünýä çempiony boldy

Amerikaly boksçy Dewin Heýni San-Fransiskoda geçirilen boks agşamynyň esasy wakasynda watandaşy Rejis Progreýsden üstün çykyp, WBC-niň wersiýasyna görä, birinji ýarym orta agramda dünýä çempiony titulyna eýe boldy...

19941

Fýuri boks söweşinde Ngannudan üstün çykdy

28-nji oktýabrda Er-Riýadda professional boks agşamy geçirildi we onuň esasy wakasynda super agyr agramda WBC-niň häzirki dünýä çempiony Taýson Fýuri bilen UFC-niň öňki çempiony, kamerunly söweşiji Frensis Ngannu...