35311

Gonkongyň iň meşhur restorany suw astyna gitdi

Gonkongdaky meşhur ýüzýän restoran Jumbo şäherden tirkege alyp äkidilenden soň, Günorta Hytaý deňzinde agdarylyp, suw astyna gitdi. Bu barada The Seattle Times habar berýär diýip, iz.ru belleýär. Habarda restoranyň...

40929

Serdar Berdimuhamedow Kubanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Kuba Respublikasynyň Prezidenti Migel Mario Dias-Kanel Bermudese Gawana şäherindäki “Saratoga” myhmanhanasynda bolup geçen, köpsanly adam pidalaryna hem-de şikes...

16662

Taýwanda 6,4 magnitudaly ýertitreme bolup geçdi

Taýwanyň kenarynda 6,4 magnitudaly ýertitremesi bellige alyndy. Bu barada sişenbe güni Ýewropa-ortaýerdeňiz seýsmologiýa merkezi habar berdi. Ýertitremäniň ojagy 10 km çuňlukda ýerleşdi. Tebigy hadysanyň epimerkezi...

17406

Antarktidada howa rekord derejede maýlady

Antarktidada Ukrainanyň “Akademik Wernadskiý” stansiýasy temperatura rekordyny hasaba aldy. Milli Antarktika ylmy merkeziniň Facebook sahypasynda habar bermegine görä, temperatura Selsiý boýunça +12,7 gradusa çenli...

23020

Madagaskara weýran ediji siklon aralaşdy

Madagaskara ýumrulan “Batsirai” atly güýçli tropiki siklon netijesinde azyndan 10 adam aradan çykdy. 50 müňe golaý ýaşaýjy öýlerini terk edip, ýörite döredilen gaçybatalgalarda gizlenmeli boldular diýip, Euronews...

11869

Ewerestiň buzluklary çalt eräp başlady

Ýeriň polýar sebitleri we dag buzluklary global ýylamanyň ilkinji “pidalary” boldular diýip, Ýandeks habar berýär. Aýratynam, alymlar ýüzýyllygyň ortalaryna çenli Alp daglarynyň buz örtükleriniň adamzadyň mundan...

9008

Google öýünden işleýän işgärlerine $1600 tölär

Google kompaniýasy koronawirusyň täze omikron ştammynyň döremegi sebäpli öýünden işlemäge mejbur bolýan dünýädäki işgärlerine 1600 dollardan tölär. Reuters agentliginiň belleýşi ýaly, bu tejribe geçýänlere-de degişli...

32708

Gurbanguly Berdimuhamedow Wladimir Putine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky ilçihanasy metbugat beýanatyny ýaýratdy. Onda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň RF-niň Kemerow oblastynyň «Listwýažnaýa» şahtasynda bolup geçen heläkçilikli...

22339

Ýupiter planetasy äpet asteroid bilen çaknyşdy

Gün ulgamynyň iň uly planetasy bolmak aňsat däl: Ýupiter ýene-de mähnet asteroid bilen çaknyşdy. Bu barada astronews.ru habar berdi. Ýakynda ýaponiýaly asmany synlaýjylar planetanyň demirgazyk ýarym şarynda asteroidiň...

13724

Antarktidada iň sowuk gyş hasaba alyndy

Aprel-sentýabr aýlary aralygynda alymlar Antarktidada minus 61 gradus temperaturany hasaba aldylar. Bu barada Live Science salgylanyp, vokrugsveta.ru habar berdi. Munuň özi 1957-nji ýylda howanyň ýagdaýyna gözegçilik...