18042

Ilon Mask ýene-de Ýer ýüzündäki iň baý adam boldy

Tesla kompaniýasynyň we X sosial ulgamynyň (öňki Twitter) ýolbaşçysy Ilon Mask ýene-de dünýädäki iň baý adam boldy. Muny Hytaýyň işewür neşiri Hurun tarapyndan neşir edilen reýting tassyklaýar. Neşiriň habaryna...

4451

Nvidia iň çalt ösýän Amerikan brendine öwrüldi

Nvidia 2024-nji ýylda gymmaty boýunça ABŞ-nyň iň çalt ösýän brendine öwrüldi. Brand Finans-iň reýtingine görä, dünýäniň öňdebaryjy çip öndürijilerinden biri bolan Nvidia-nyň bahasy ýylyň dowamynda 163 göterim ýokarlap...

10021

Adidas 32 ýylda ilkinji gezek ýyly sap ýitgi bilen ýapdy

Sport harytlaryny öndüriji Adidas 2023-nji ýylyň jemleri boýunça arassa ýitgi çekdi, şeýle ýagdaý 1992-nji ýyldan bäri ilkinji gezek bolup geçdi. Bu barada kompaniýanyň 2023-nji ýyldaky maliýe hasabatynda beýan...

4203

Sem Altman OpenAI-yň müdirler geňeşine gaýdyp gelýär

ChatGPT-ni dörediji, OpenAI-yň baş müdiri Sem Altman kompaniýanyň müdirler geňeşiniň düzümine gaýdyp gelýär. Bu barada kompaniýanyň Metbugat gullugy habar berdi. Altmanyň müdirler geňeşine gaýdyp gelmegi baradaky...

3486

TSTB-niň ýanynda Telekeçileriň taslama merkezi açyldy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) ýanynda Telekeçileriň taslama merkezi işe girizildi. Bu merkez işewürligi goldamak üçin toplumlaýyn hyzmatlary hödürlär diýip, Türkmenistan Halkara...

3800

2023-nji ýylda Apple sekuntda 3074 dollar gazandy

«AltIndex» konsalting kompaniýasynyň gözlegçileri geçen ýyl «Apple» korporasiýasynyň her sekuntda ortaça 3074 dollar gazanandygyny hasapladylar. Bu dünýädäki bäş öňdebaryjy tehnologiýa kompaniýasynyň arasynda,...