5060

Neuralink beýni çipi hakerleriň nyşanasyna öwrülip biler

Ilon Maskyň kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen Neuralink enjamy hakerlerden gowşak goralan bolup biler. Şeýle enjamyna hüjüm etmek üçin mümkin bolan ssenariýany kompýuter howpsuzlygy boýunça hünärmen Rojer...

16925

Türkmenistanly talyp GDA-nyň iň gowy ýaş alymy boldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby Baýnazar Nepesow «GDA-nyň iň gowy ýaş alymy — 2023» atly taslamanyň ýeňijisi boldy. Bu barada institutyň resmi saýtynda habar...

13626

Rus alymlary ýol belgisini tanamak ulgamyny döretdiler

Perm milli gözleg politehniki uniwersitetiniň alymlary ýol belgilerini awtomatiki tanamak üçin ulgam döretdiler. Ol heläkçilik howpuny azaltmak üçin sürüjilere ýol çäklendirmeleri barada duýduryş berip biler. Bu...