14750

«Bawariýa» täze baş tälimçisini yglan etdi

"Mançester Sitiniň" öňki futbolçysy Wensan Kompani "Bawariýanyň" täze baş tälimçisi boldy. Bu barada nemes klubunyň Metbugat gullugy habar berýär. Belgiýaly hünärmen bilen şertnama 2027-nji ýyl 30-njy iýunyna çenli...

8149

Tomas Tuhel möwsümiň ahyrynda “Bawariýadan” gidýär

Germaniýaly Tomas Tuhel metbugat konferensiýasynda möwsümiň ahyrynda Mýunheniň “Bawariýasynyň” baş tälimçisi wezipesinden gidýändigini aýtdy. Bu barada RIA Nowosti habar berýär. Ilkibaşda Tuheliň “Bawariýa” bilen...

14215

Sportico neşiri dünýäniň iň gymmat futbol klubuny aýtdy

Sportico sport portaly häzirki wagtda iň gymmat futbol klublarynyň sanawyny hödürledi. Reýtingde birinji orny Angliýanyň “Mançester Ýunaýtedi” eýeledi. Onuň bahasy 6,2 mlrd dollar diýlip hasaplanylýar. Ikinji orunda...

6518

Mýuller «Bawariýa» bilen şertnamasynyň möhletini uzaltdy

Taryhda iň köp baýraga mynasyp bolan nemes futbolçy Tomas Mýuller «Bawariýa» bilen şertnamasyny ýene bir möwsüm uzaltdy diýip, Mýunhen klubynyň resmi web sahypasynda habar berilýär. 34 ýaşly hüjümçi bilen täze...

4848

«Bawariýa» Noýer bilen şertnamasynyň möhletini uzaltdy

Mýunheniň futbol kluby «Bawariýa» resmi web sahypasynda Germaniýanyň milli ýygyndysynyň derwezebany Manuel Noýer bilen şertnamasynyň möhletiniň uzaldylýandygyny habar berdi. 37 ýaşly oýunçy bilen şertnama 2025...

13606

Aziýanyň 2022-nji ýyldaky iň gowy oýunçylary kesgitlendi

Aziýanyň Futbol Konfederasiýasy (AFK) 2022-nji ýylyň iň gowy oýunçylaryny saýlady. Kim Min Çže Aziýadan daşynda çykyş edýän iň gowy oýunçysy hökmünde saýlandy. Baýrak 2022-nji ýylyň senenamasynyň netijelerine esaslanyp...

13681

«Bawariýa» Çempionlar ligasynyň iki rekordyny täzeledi

«Bawariýa» UEFA Çempionlar ligasynyň toparçalaýyn tapgyrynyň ikinji aýlawynda «Kopengagenden» 2:1 hasabynda üstün çykdy. Daniýaly toparyň ýeke-täk goluny ýarymgoragçy Lukas Lerager geçirdi, «Bawariýanyň» düzüminde...

12037

«Bawariýa» Garri Keýniň geçendigini mälim etdi

Mýunheniň «Bawariýasy» resmi çeşmelerinde iňlis hüjümçisi Garri Keýniň transfer edilendigini habar berdi. 30 ýaşly iňlis oýunçysynyň täze klub bilen şertnamasy 2027-nji ýylyň iýun aýyna çenli dowam eder. Keýn “Bawariýada"...

5622

«Tottenhem» Keýn üçin 100 million ýewro isleýär

Angliýanyň «Tottenhem» futbol topary hüjümçi Garri Keýniň Mýunheniň «Bawariýa» toparyna geçmegine razylyk berdi. Bar bolan maglumatlara görä, iňlis topary özüniň kapitany üçin 100 million ýewrodan gowrak baha isleýär...

9094

Deýli Blind «Bawariýanyň» oýunçysy boldy

Goragçy Deýli Blind erkin agent hukuklarynda «Bawariýa» geçdi diýip,  mýunhen toparynyň resmi saýty habar berýär. “Mýunheniň “Bawariýasy” möwsümiň ahyryna çenli goragçy Deýli Blind bilen şertnama baglaşdy. Niderlandlaryň...

17407

Sadio Mane Katardaky dünýä çempionatyna gatnaşmaz

«Bawariýanyň» we Senegalyň hüjümçisi Sadio Mane Katarda geçiriljek futbol 2022-nji ýylyň dünýä çempionatyna gatnaşmaz. Bu barada L'Equipe fransuz neşiri habar berýär. Çeşmäniň berýän maglumatlaryna görä, Bundesliganyň...