8677

Deýli Blind «Bawariýanyň» oýunçysy boldy

Goragçy Deýli Blind erkin agent hukuklarynda «Bawariýa» geçdi diýip,  mýunhen toparynyň resmi saýty habar berýär. “Mýunheniň “Bawariýasy” möwsümiň ahyryna çenli goragçy Deýli Blind bilen şertnama baglaşdy. Niderlandlaryň...

16508

Sadio Mane Katardaky dünýä çempionatyna gatnaşmaz

«Bawariýanyň» we Senegalyň hüjümçisi Sadio Mane Katarda geçiriljek futbol 2022-nji ýylyň dünýä çempionatyna gatnaşmaz. Bu barada L'Equipe fransuz neşiri habar berýär. Çeşmäniň berýän maglumatlaryna görä, Bundesliganyň...

15607

Çempionlar ligasynyň 1/8 finalynyň bijeleri çekildi

7-nji noýabrda Şweýsariýanyň Nýon şäherinde Çempionlar ligasynyň 1/8 finalynyň bijeleri çekildi. Oňa toparlaýyn tapgyrda birinji we ikinji orunlary eýelän 16 klub  gatnaşdy. Netijede, 1/8 final duşuşyklary şu aşakdakylardan...

6225

HBS: Tomas Tuhel «Bawariýa» baş tälimçi bellenilip biler

Tomas Tuhel «Bawariýa» mýunhen futbol klubunyň baş tälimçisi bellenilip bilner diýip, Fussball News Bild neşirine salgylanyp habar berýär. Tuhel Londonyň «Çelsi» klubunyň baş tälimçiliginden 7-nji sentýabrda boşadyldy...

8326

«Bawariýa» 10-njy gezek Germaniýanyň Superkubogyny gazandy

Mýunheniň «Bawariýa» futbol kluby «Leýpsig» klubuny ýeňip, Germaniýanyň Superkubogyny gazandy. Leýpsigde geçirilen duşuşyk mynmanlaryň hasabyna 5:3 hasabynda tamamlandy. «Bawariýanyň düzüminde gollary Jamal Musiala...

11511

Resmi: Sadio Mane «Liwerpuldan» «Bawariýa» geçdi

«Bawariýa» futbol kluby senegally hüjümçi Sadio Mane bilen şertnama gol çekişendigini habar berdi. Ylalaşyk 2025-nji ýyla çenli dowam eder diýip, «Bawariýanyň» saýtynda habar berilýär. Öň, Mane «Liwerpulda» çykyş...

12069

«Barselona» Lewandowski üçin 50 mln ýewro tölemäge razy boldy

«Barselona» «Bawariýanyň» polşaly hüjümçisi Robert Lewandowski üçin 50 mln ýewro tölemäge razy boldy diýip, «AS» habar berýär. Muny championat.com ýetirýär. Çeşmäniň maglumatlaryna görä, ispan kluby Mýunheniň klubunyň...

10307

Lewandowski «Bawariýadan» gitmek isleýär

Germaniýanyň «Bawariýa» klubunyň polşaly hüjümçisi Robert Lewandowski toparyndan gitmäge hyýallanýar. Bu barada ol duşenbe güni Warşawada geçen metbugat maslahatynda aýtdy. «Meniň «Bawariýadaky» taryhym tamam boldy...

11750

KHBS: Lewandowskiý “Barselona” bilen şertnamany ylalaşdy

Polşanyň milli ýygyndysynyň we Mýunheniň “Bawariýasynyň” hüjümçisi Robert Lewandowskiý tomusky transfer penjiresinde “Barselona” geçmek barada ylalaşdy. Bu barada sport.interia.pl habar berýär. Portalyň maglumatlaryna...

8324

Lewandowskiý Gerd Mýulleriň rekordyny gaýtalady

“Bawariýa” futbol kluby Germaniýanyň çempionatynyň 27-nji tapgyrynyň oýnunda “Uniony” 4:0 hasabynda utdy. Duşuşyk Mýunhendäki “Alýans-Arenada” geçirildi diýip, TASS-a salgylanyp, Trend habar berýär. Bu oýunda gol...

12644

Çempionlar ligasynyň çärýek finalynyň bijeleri çekildi

Çempionlar ligasynyň çärýek finalynda «Çelsi» futbol kluby ispanlaryň «Realy» bilen duşuşar. Ýaryşyň bijeleri anna güni Nýonda (Şweýsariýa) çekildi. Çarýek finalyň beýleki duşuşyklarynda iňlisleriň «Mançester Siti»...

7555

«Bawariýa» Çempionlar ligasynyň rekordyny täzeledi

Mýunheniň “Bawariýasy” taryhda 20-nji gezek Çempionlar ligasynyň dörtden bir finalyna çykdy. Bu barada Opta Franz-yň twitterinde habar berilýär. Mýunhenliler Çempionlar ligasyna çykmak boýunça öz rekordyny täzeledi...

8617

AIPS 2021-nji ýylyň iň gowy futbol toparyny yglan etdi

Sport žurnalistleriniň halkara assossiasiýasy (AIPS) Italiýanyň milli ýygyndysyny 2021-nji ýylyň iň gowy topary diýip yglan etdi. Bu barada guramanyň resmi saýtynda habar edilýär. Italiýalylar Ýewro-2020 çempionatynda...

11969

Globe Soccer baýraklaryna dalaşgärler yglan edildi

Globe Soccer baýraklarynyň finalçylary yglan edildi. Bu barada guramanyň metbugat gullugyna salgylanyp, playmaker24.ru habar berdi. "Ýylyň oýunçysy" ugry boýunça dalaşgärler: Karim Benzema ("Real"), Robert Lewandowski...

4634

Lewandowski IFFHS boýunça ýylyň iň gowy oýunçysy boldy

"Bawariýanyň" we Polşanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Robert Lewandowski Futbol taryhynyň we statistikasynyň halkara federasiýasy (IFFHS) tarapyndan 2021-nji ýylyň iň gowy futbolçysy diýlip saýlandy. Hüjümçi ses...

11755

Lewandowski Çempionlar ligasynda rekord goýdy

«Bawariýanyň» hüjümçisi Robert Lewandowski Çempionlar ligasyndaky ýeňişleriniň sany boýunça rekord eýesi boldy. Lewandowskiniň hasabynda turnirde yzygider 18 ýeňşi bar.  Mýunhenliler Çempionlar ligasynyň toparlaýyn...

  • «
  • »