7405

Forbes: OpenAI-iň baş müdiri Sem Altman milliarder boldy

“Forbes” žurnalynyň hasaby boýunça, OpenAI kompaniýasynyň baş müdiri Sem Altman milliarder boldy. Ol reýtingde 2692-nji orny eýeledi. Bu barada gagadget.com habar berýär. Žurnalyň maglumatlaryna görä, Altmanyň...

4200

Sem Altman OpenAI-yň müdirler geňeşine gaýdyp gelýär

ChatGPT-ni dörediji, OpenAI-yň baş müdiri Sem Altman kompaniýanyň müdirler geňeşiniň düzümine gaýdyp gelýär. Bu barada kompaniýanyň Metbugat gullugy habar berdi. Altmanyň müdirler geňeşine gaýdyp gelmegi baradaky...

2491

OpenAI “GPT-ni” eksklýuziw brendi hökmünde ulanyp bilmez

ABŞ-nyň Patentler we haryt nyşanlary boýunça edarasy (USPTO) OpenAI kompaniýasyna “GPT” söwda markasyny hasaba almakda boýun gaçyrdy. Bu barada TechCrunch habar berýär. Edaranyň ret etmeginiň sebäbi markanyň “kesgitsizligi”...

4698

Ýazyjylar Microsoft-y we OpenAI-y kazyýete berdiler

Amerikaly ýazyjylar Nikolas A. Basbeýns we Nikolas Geýj Microsoft we OpenAI kompaniýalaryny emeli aňa öwretmek üçin intellektual eýeçiligi ogurlamakda aýyplap, olaryň üstünden Manhetteniň federal kazyýetine arza...

4116

«Gramota.ru» portaly 2023-nji ýylyň sözüni saýlady

“Gramota.ru” portaly “neýroulgam” sözüni 2023-nji ýylyň sözi hökmünde saýlady. Bu barada portalyň metbugat gullugyna salgylanyp, TASS habar berýär. “2023-nji ýylyň sözi “neýroulgam” boldy. Ol deňagramly görkezijileriň...

4623

Microsoft özüniň ilkinji prosessorlaryny hödürledi

Amazon-dan, Google-dan we Meta-dan soň, Microsoft hut öz ýöriteleşdirilen prosessorlaryny işläp taýýarlamagy karar etdi. Olar neýroulgamlaryny türgenleşdirmek we Azure eýeçilikli bulut serwerlerinde ulanmak üçin...